Bước đầu tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư trực tiếp cấp cơ sở
Cập nhật lúc08:04, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU và Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo tiến hành tổ chức hội đảng bộ các cấp; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ được các địa phương, đơn vị thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; thiết thực, không phô trương, hình thức. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong Kế hoạch số 71-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, mỗi đơn vị chọn từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở đảng để tiến hành đại hội điểm; chọn từ 1 đến 2 đảng bộ cơ sở ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

Xã Trung Thành (Vụ Bản) đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
Xã Trung Thành (Vụ Bản) đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đến giữa tháng 3-2020, ở 16 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã có 17/21 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo ra diện rộng; đã có 6/26 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội. Trong đó, Đảng bộ Hải Hậu đã tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ thị trấn Cồn và đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện; tổ chức đại hội thí điểm tại đảng bộ xã Hải Trung và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện. Đảng bộ Mỹ Lộc tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ thị trấn Mỹ Lộc và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện; tổ chức đại hội thí điểm tại đảng bộ xã Mỹ Thành. Đảng bộ Nam Trực tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ xã Nam Hải. Đảng bộ Nghĩa Hưng tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ xã Nghĩa Lợi. Đảng bộ Trực Ninh tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ thị trấn Ninh Cường. Đảng bộ huyện Vụ Bản tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ xã Trung Thành. Đảng bộ huyện Xuân Trường tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ xã Xuân Hòa và Chi bộ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy. Đảng bộ huyện Ý Yên tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ xã Yên Khánh và đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo; tổ chức đại hội thí điểm tại đảng bộ xã Yên Cường và đảng bộ Công an huyện. Đảng bộ thành phố Nam Định tiến hành đại hội điểm ở Chi bộ Phòng Nội vụ. Công an tỉnh tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định. Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành đại hội điểm ở Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh. Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tiến hành đại hội điểm ở đảng bộ Công ty Cổ phần May I; tổ chức đại hội thí điểm tại đảng bộ Công ty Cổ phần Dệt...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của 16 Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị, công tác chuẩn bị, tiến hành tổ chức đại hội điểm, thí điểm đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, mục đích, kế hoạch, yêu cầu đề ra. Đồng chí Lê Thiết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành cho biết, được Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản tin tưởng, lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, từ các đồng chí lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ, công chức địa phương đều nỗ lực, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức thành công đại hội đảng bộ. Trước đó, ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy xã đã sớm ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và thành lập 3 tiểu ban văn kiện, nhân sự, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ địa phương. Trong 18 chi bộ đảng trực thuộc gồm 13 chi bộ thôn xóm, 4 chi bộ cơ quan, Đảng ủy xã đã chọn chi bộ xóm Nhì để tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 12-2019; sau đó đồng loạt triển khai và kết thúc kỳ đại hội chi bộ vào cuối tháng 1. Đối với việc trang trí, khánh tiết, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tu sửa, trang trí khuôn viên trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trong nhà văn hóa trung tâm 250 chỗ ngồi; xây dựng các bảng ảnh, biểu đồ, kẻ vẽ pa-nô, áp-phích giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chung tay trước ngày hội lớn, các hộ dân trong xã đồng loại treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc các tuyến dân cư, nhất là ven Quốc lộ 38B, khu vực chợ Dần, ở cụm công nghiệp Trung Thành... Đối với việc xây dựng văn kiện, từ những kết quả nổi bật đạt được của nhiệm kỳ trước, đảng bộ xã xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới 2020-2025 là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy vai trò của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020; xây dựng xã Trung Thành đạt chuẩn các tiêu chí của đô thị loại V trước năm 2025 để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Cồn (Hải Hậu) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cuối tháng 2 vừa qua đã hoàn thành các nội dung tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu ban chấp hành đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện. Văn kiện đại hội sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa đã tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Từ những địa phương, đơn vị đã tiến hành đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội có thể thấy, các đảng bộ, chi bộ đều thực hiện tốt 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp. Đó là, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Về công tác nhân sự, cấp ủy viên các cấp đều bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành. Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đúng theo Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hiện hành có liên quan. Ở các đơn vị được chọn tổ chức đại hội thí điểm, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ bầu trực tiếp tại đại hội đều có số phiếu cao, gần như tuyệt đối. Kết quả bước đầu trong tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành ủy, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian, kế hoạch đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,