Đảng bộ Trực Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Cập nhật lúc07:42, Thứ Năm, 06/02/2020 (GMT+7)

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát với phương châm chủ động, thường xuyên, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Từ đó, kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kiểm tra, vận hành hệ thống điện 220kV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trực Ninh.
Kiểm tra, vận hành hệ thống điện 220kV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trực Ninh.

Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, nhất là Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên nắm chắc thông tin, tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng các đối tượng thuộc diện cấp ủy huyện trực tiếp quản lý. Kết hợp thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với việc xem xét, xử lý và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên. Bên cạnh đó, nhằm không ngừng thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 7-1-2014 của Tỉnh ủy về tăng cường nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, tại những địa bàn nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Trực Ninh đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 1.394 lượt tổ chức đảng, 3.881 đảng viên; phát hiện, xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 282 đảng viên, trong đó khiển trách 205, cảnh cáo 36, cách chức 5, khai trừ 36 trường hợp. Riêng năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng cấp dưới và 9 đảng viên, tăng 3 đảng viên so với kết quả giám sát, gồm 1 đồng chí nguyên huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí nguyên thường vụ đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí nguyên công chức địa chính - xây dựng xã; 2 đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã; 3 đồng chí đảng viên là công chức địa chính - xây dựng, xây dựng nông thôn mới xã, thị trấn. Qua kiểm tra, kết luận có 5/9 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo và khai trừ đảng; đảng ủy xã thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên được thông báo công khai dưới nhiều hình thức, tạo sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đến nay, không có trường hợp nào khiếu nại về thi hành kỷ luật; không có đơn thư tố cáo, khiếu nại đủ điều kiện xử lý, giải quyết theo quy định. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã kịp thời uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Đạt được kết quả này, Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh nhận thấy trước hết trước hết phải có sự thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy đối với nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ và định kỳ hàng năm. Phương châm xuyên suốt đó là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; kết hợp giữa xây và chống để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện chính xác, kịp thời dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới manh nha; trong thực hiện kiểm tra tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, phương pháp công tác đảng và quy trình nghiệp vụ quy định. Thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đối tượng kiểm tra; kết hợp với việc xem xét, xử lý kịp thời, triệt để đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo, hạn chế mức thấp nhất đơn thư phải tiến hành xem xét, giải quyết theo quy trình, quy định. Thường xuyên chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Điểm mấu chốt trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát đó là thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ kiểm tra cấp huyện và cơ sở có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ trong công tác đảng và công tác quản lý Nhà nước nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,