Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Cập nhật lúc07:55, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tích cực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung vào việc kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ; xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kiểm tra việc chi trả chế độ chính sách cho nhân dân tại xã Hải Hưng (Hải Hậu).
Kiểm tra việc chi trả chế độ chính sách cho nhân dân tại xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Về công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.333 tổ chức đảng, 663 đảng viên, trong đó có 220 cấp ủy viên các cấp (tăng 253 tổ chức, 64 đảng viên so với năm 2018). Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra 5 tổ chức đảng là Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy và thành phố Nam Định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ. Qua kiểm tra cho thấy: Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ; có việc chưa chủ động tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, nhất là trong việc tham mưu với cấp ủy tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có lúc chưa quyết liệt; việc huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng thành phố còn hạn chế; việc điều chỉnh một số quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn chậm; việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả thấp, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa theo đúng yêu cầu; một số khâu trong công tác cán bộ thực hiện chất lượng chưa cao; quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị của huyện chưa đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chưa thực hiện tốt quy hoạch “mở” và “động”, chưa xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho từng năm và cả nhiệm kỳ; công tác luân chuyển, điều động cán bộ chưa quyết liệt. Bên cạnh đó cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.328 tổ chức đảng, 584 đảng viên; kết luận 13 tổ chức đảng, 16 đảng viên có vi phạm; trong đó có 8 tổ chức đảng, 4 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức và 1 đảng viên đều ở huyện Hải Hậu. Đáng chú ý là Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu qua khảo sát đã bổ sung chương trình kiểm tra năm 2019, tiến hành kiểm tra 49 chi bộ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng. Trên lĩnh vực giám sát tổ chức đảng, đảng viên, trong năm cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, thành viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ theo dõi, phụ trách địa bàn, lĩnh vực, dự sinh hoạt với tổ chức đảng cấp dưới để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp phát sinh. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 848 tổ chức và 403 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 673 tổ chức đảng và 279 đảng viên.

Công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định hiện hành. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách 9, cảnh cáo 3 (tăng 10 tổ chức so với năm 2018). Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu thi hành kỷ luật 9 tổ chức; Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy xã Yên Trị, nhiệm kỳ 2010-2015 vi phạm trong việc buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai, tài sản; Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Đình Phùng vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 604 đảng viên (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 122 cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên gồm 1 Tỉnh ủy viên, 3 huyện ủy viên; đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Vũ Duy An, Bí thư Chi bộ 4 Trung Lao, Đảng bộ xã Trung Đông (Trực Ninh), nguyên Đại tá, Đảng ủy viên Sư đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 31 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 71 đảng viên. Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 101 đảng viên. Chi bộ thi hành kỷ luật 397 đảng viên. Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 52 đảng viên bị xử lý pháp luật, 21 đảng viên bị xử lý hành chính. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu vi phạm những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, quản lý sử dụng đất đai, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...

Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua đã khẳng định được sự quyết tâm cao của cấp ủy các cấp trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và các đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,