Quyết tâm xây dựng quê hương Giao Thuỷ ngày càng giàu mạnh, phát triển
Cập nhật lúc15:42, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Phạm Quang Ái
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy

Trong chặng đường hơn 20 năm sau tái lập huyện, phát huy truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy luôn thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, từ đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, giành được những thành tích toàn diện trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm động lực xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong điều kiện có nhiều khó khăn. Song các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu và giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên rõ nét. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được thực hiện đúng quy định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, dân chủ xã hội được phát huy. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát thấp, đến nay huyện Giao Thủy đã xây dựng được cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở khai thác và phát huy những lợi thế về lao động và tiềm năng của một huyện ven biển. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục thu được kết quả quan trọng, năng suất lúa cả năm đạt 129,72 tạ/ha, đứng đầu toàn tỉnh; sản lượng lương thực đạt 96.581 tấn (đạt 102,75% kế hoạch); sản lượng thủy sản ước đạt trên 57 nghìn tấn (bằng 103% kế hoạch). Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo sự chuyển biến trong cơ cấu giá trị sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.336 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ cả năm đạt hơn 2.300 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2018). Giá trị xuất khẩu (chủ yếu là hàng dệt may) đạt 51,4 triệu USD (tăng 11,4 triệu USD so với 2018, tăng 26,6% so với kế hoạch). Tổng thu ngân sách năm 2019 đạt trên 292 tỷ đồng (vượt 61,55% dự toán tỉnh giao). Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Doanh thu từ du lịch ước đạt 145 tỷ đồng, tổng lượt khách tham quan du lịch đạt 420 nghìn lượt người. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân vượt kế hoạch và đứng trong tốp đầu của tỉnh (đạt 91,6%), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,77%; các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định. Những kết quả đạt được trong năm 2019 đã góp phần quan trọng để huyện nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng ổn định từ 3-3,5%/năm; sản lượng lương thực bình quân đạt 93.200 tấn/năm; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 125 triệu đồng/năm; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản bình quân đạt 48.796 tấn/năm; giá trị sản lượng hàng hóa ngành thủy sản trung bình đạt 1.362 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tạo sự chuyển biến trong cơ cấu giá trị sản xuất. Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, huyện Giao Thủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong điều kiện có nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2015-2020 tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện là 1.272,82 tỷ đồng. Ngày 16-4-2018 huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 405/QĐ-TTg công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (về đích trước 02 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra).

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy Nguyễn Thành Mạnh tiếp công dân định kỳ vào thứ Năm tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy Nguyễn Thành Mạnh tiếp công dân định kỳ vào thứ Năm tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Ảnh: Việt Thắng

Đạt được những thành tựu và kết quả trên là do huyện Giao Thủy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự ủng hộ, động viên của những người con quê hương Giao Thủy đang sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài. Đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nói chung và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 nói riêng, Đảng bộ luôn kiên trì mục tiêu, bám sát phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được xác định, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã tập trung quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; xác định được các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng; tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Giao Thủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có hạ tầng kiên cố, đồng bộ, cảnh quan môi trường thường xuyên xanh - sạch; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; xã hội nông thôn trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


 

,
,
.
,
,
,
,