Dấu ấn từ học và làm theo Bác
Cập nhật lúc15:09, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định tại Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định tại Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Việt Thắng

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy chọn 4 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, mỗi cá nhân, tập thể đã có những hành động cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng các huyện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến ngày 31-7-2019, toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn; 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Hải Hậu là một trong ba đơn vị cấp huyện của cả nước được Trung ương lựa chọn làm điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” phát triển bền vững giai đoạn 2018-2023. Tỉnh ta được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn một năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trở thành điểm sáng, là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Có 8 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào trong chương trình công tác của cấp uỷ các cấp; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cam kết hàng năm với chi bộ về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số đơn vị định kỳ hàng tháng tổ chức chào cờ; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng trước chi bộ, cơ quan. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc; làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Đặc biệt, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, được người dân quan tâm cũng là dấu ấn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở đều chú trọng thực hiện quy chế đối thoại, tiếp dân và trực tiếp giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tập trung vào những vấn đề mà người dân quan tâm như: giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết chế độ chính sách, an ninh trật tự… Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân; sau đối thoại, nhiều lĩnh vực được tập trung giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Cùng với đó, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua cũng được triển khai sâu rộng như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Đảng uỷ Quân sự tỉnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng uỷ Công an tỉnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân cơ sở tham gia bảo vệ môi trường nông thôn của Hội Nông dân tỉnh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh… Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân hưởng ứng và có chuyển biến tích cực. Các quy định trong hương ước, quy ước ở nhiều địa phương đề cao đạo đức, nét đẹp văn hóa truyền thống trong xây dựng con người mới, xây dựng nông thôn mới và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 3.167/3.634 hương ước, quy ước làng, thôn, xóm, tổ dân phố được phê duyệt, đạt 87%. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thông qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Những kết quả đạt được trong học và làm theo Bác đã tạo bước đột phá trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo tiền đề, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tiếp theo./.

 Trần Văn Trọng


 

,
,
.
,
,
,
,