Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2020
Cập nhật lúc20:22, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

(Số 10-CT/TU ngày 26 tháng 12 năm 2019)

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về việc tổ chức Tết năm 2020; để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ XIX, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, trước hết là thực hiện đúng, đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công nhân các khu, cụm công nghiệp..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.

Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết.

2. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Ðịnh”. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-2020) và các ngày kỷ niệm khác; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 phải thiết thực, bảo đảm tuyệt đối an toàn và từ nguồn xã hội hóa.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

4. Chủ động nắm chắc tình hình; có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biển trên địa bàn tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn mỗi địa phương, đơn vị. Bố trí lực lượng thường trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ,... Chú trọng quản lý thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến để thu lợi bất chính.

Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong và sau Tết. Các tổ chức tín dụng đảm bảo tốt việc cung ứng dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, thông suốt. Thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, không cắt điện trong dịp Tết.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây”; đồng thời phát động phong trào thi đua đầu xuân mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào công việc.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Chỉ thị này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Đoàn Hồng Phong

,
,
.
,
,
,
,