Khẳng định chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND các huyện, thành phố

07:08, 07/08/2019

Theo đánh giá của Thường trực HÐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HÐND các huyện, thành phố đều chú trọng đến hoạt động chất vấn tại các kỳ họp nhằm tăng cường khả năng giám sát thường xuyên các vấn đề liên quan đến giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát quyết định của UBND các huyện, thành phố và nghị quyết của HÐND các xã, phường, thị trấn.

Thường trực HĐND các huyện, thành phố phát biểu, trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong mỗi kỳ họp HĐND.
Thường trực HĐND các huyện, thành phố phát biểu, trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong mỗi kỳ họp HĐND.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND huyện Xuân Trường cho biết: Trong các kỳ họp thường lệ hàng năm, HÐND huyện đều dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chất vấn trước mỗi kỳ họp, Thường trực HÐND huyện đã ban hành công văn yêu cầu các ban của HÐND, các tổ trưởng tổ đại biểu HÐND và các đại biểu HÐND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình, thông qua hoạt động giám sát, từ dư luận xã hội, qua tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị các câu hỏi chất vấn xác đáng. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề lớn, nổi cộm như quản lý đất đai, xây dựng, môi trường làng nghề, đời sống dân sinh đang được nhân dân, cử tri quan tâm. Vì vậy, phiên chất vấn tại các kỳ họp đều diễn ra sôi nổi, dân chủ, công khai. Chủ tọa kỳ họp HÐND huyện khi điều hành chất vấn luôn có cách thức phù hợp giúp các đại biểu HÐND mạnh dạn, tự tin hơn khi đặt câu hỏi với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Sau mỗi vấn đề chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã khái quát lại các nội dung và câu trả lời, từ đó kết luận, đồng thời yêu cầu người trả lời chất vấn phải cam kết thực hiện trong thời gian sớm nhất. Các phiên chất vấn tại kỳ họp được ghi chép, tổng hợp "lời hứa" của người lãnh đạo các cơ quan, tổ chức về nội dung, tiến độ thực hiện, giải pháp khắc phục nhằm theo dõi đánh giá và có thể tái chất vấn vào kỳ họp tiếp theo. Ðối với HÐND huyện Hải Hậu, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn gần đây thường xuyên tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch vùng chăn nuôi trong đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; công tác môi trường; cải cách hành chính; chính sách đối với người có công; vấn đề xây dựng khu tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Ðịnh I; quy hoạch, mở rộng các điểm công nghiệp trên địa bàn. Kết quả chất vấn, trả lời chất vấn đúng, trúng vấn đề cử tri mong mỏi, quan tâm tại mỗi kỳ họp đã từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính đã thay đổi rõ rệt ở tất cả 35 xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã đạt hơn 70% với khoảng 56 nghìn giấy. Công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới được quan tâm thỏa đáng, đến nay đã có 30/35 xã, thị trấn đầu tư xây dựng lò đốt rác bằng khí tự nhiên đi vào hoạt động. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Hải Hậu đã trích ngân sách hỗ trợ xây dựng mới 631 biển báo, 5.800m2 gờ giảm tốc tại những vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông theo kiến nghị của đông đảo cử tri. Ở HÐND huyện Nam Trực, nhằm nắm bắt đầy đủ ý kiến của cử tri phục vụ công tác chất vấn tại các kỳ họp, các đại biểu HÐND huyện đã tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri; nắm bắt thông tin qua công tác tiếp công dân; qua thảo luận tổ trước kỳ họp và nắm bắt qua kênh dư luận xã hội. Thông thường mỗi kỳ họp thường lệ kéo dài từ 1,5 đến 2 ngày; các kỳ họp thường kỳ hàng tháng diễn ra trong nửa ngày, HÐND huyện đều dành 50% thời gian cho các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Ví như tại kỳ họp HÐND huyện Nam Trực tổ chức vào giữa năm 2018, trước vấn đề rà soát các tập thể, cá nhân thuê đất trên địa bàn có nhiều dấu hiệu phức tạp đã được các cơ quan trả lời nhưng chưa thỏa đáng, ngay tại kỳ họp, HÐND huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc giám sát quản lý, sử dụng tiền thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn để làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Huyện Nam Trực cũng tăng cường tổ chức các phiên họp Thường trực HÐND với sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, các phòng chức năng, các tổ trưởng tổ đại biểu HÐND huyện để tập trung giải quyết những vấn đề, vụ việc mới phát sinh. Ðối với những vấn đề khó, kéo dài, Thường trực HÐND huyện đã phân công mỗi đại biểu phụ trách từ 1 đến 2 vụ việc, bảo đảm thực hiện đến khi vụ việc được giải quyết xong. Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm trước cử tri, HÐND huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đối với 35 đại biểu ở 5 tổ đại biểu HÐND huyện, tạo sự gắn kết, làm cầu nối tốt hơn giữa người dân, cử tri với các cơ quan có trách nhiệm. Trong những tháng đầu năm nay, Thường trực HÐND huyện đã hoàn thành giám sát việc quản lý, thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn do UBND huyện và UBND 20 xã, thị trấn làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm đầu 2016 đến hết năm 2018. Ban Pháp chế HÐND huyện tiến hành giám sát việc ban hành, lưu trữ văn bản của HÐND, UBND xã Ðiền Xá, Thị trấn Nam Giang. Thường trực HÐND huyện tổ chức khảo sát, quản lý, sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sinh hoạt tại 8 nhà máy, trạm cấp nước bao gồm nhà máy nước Nam Dương, Nam Hoa, Nam Thắng; trạm cấp nước Tân Thịnh, Nam Tiến, Ðồng Sơn, Nam Long, Nam Thành. Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện khảo sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Thường trực HÐND huyện đã tiến hành 5 phiên họp thường kỳ, triển khai, đánh giá hoạt động thường xuyên; nghe UBND huyện và các phòng chuyên môn báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện 6 nghị quyết của HÐND huyện ban hành tại kỳ họp thứ 11 tổ chức cuối năm 2018; nghe kết quả thực hiện dự toán thu, chi nhân sách Nhà nước và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của thường trực, lãnh đạo các ban và các đại biểu HÐND nên hoạt động của HÐND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan tiếp tục được tăng cường. Công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp dân chủ, công khai, hoàn thành tốt chương trình, nội dung đề ra; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận và chất vấn của đại biểu HÐND. Kết quả hoạt động của HÐND các huyện, thành phố góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com