Thị trấn Cổ Lễ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cập nhật lúc08:09, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng ủy Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện chế độ sinh hoạt, nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành sinh hoạt… Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Nam Hà (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của chi bộ.
Đồng chí Bí thư Chi bộ Nam Hà (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ hiện có 665 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trong đó, có 10 chi bộ tổ dân phố; 3 chi bộ giáo dục; 1 chi bộ hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, trước đây, nội dung sinh hoạt các chi bộ nghèo nàn, công thức, nặng về phổ biến chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ở nhiều chi bộ thường đơn giản. Không ít đảng viên ngại dự sinh hoạt, nếu có dự thì ít phát biểu ý kiến, thảo luận những vấn đề về chủ trương, giải pháp lãnh đạo của chi bộ. Số đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ hưu chiếm tỷ lệ cao, khoảng 60-70%; trong đó, số đông các đồng chí tuổi cao, sức yếu, được miễn công tác và sinh hoạt Đảng. Ngoài ra còn nhiều đồng chí ngại sinh hoạt chi bộ, thậm chí số ít đồng chí bàng quan với tình hình địa phương. Hạn chế rõ nhất là tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ thấp, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình vì đa số đảng viên trong chi bộ có mối quan hệ thân tộc, họ hàng anh em, con cháu, tư tưởng nể nang, xuê xoa, né tránh khá phổ biến. Nhiều chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Đồng chí Vũ Huy Hùng, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cổ Lễ cho biết: "Để khắc phục tình trạng trên, cùng với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Thị trấn Cổ Lễ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQCĐ/ĐU, ngày 16-9-2016 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ. Phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở; đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, đề xuất với Đảng ủy thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời và hiệu quả những vấn đề nổi lên ở cơ sở". Đặc biệt, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo kiện toàn đội ngũ ban chi ủy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; cử các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do huyện tổ chức. Duy trì việc trao đổi, cung cấp thông tin, rút kinh nhiệm và phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong từng công việc, giúp cho bí thư chi bộ và chi ủy nâng cao năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động của chi bộ. Đến nay, phần lớn đội ngũ bí thư chi bộ của thị trấn đều đạt chuẩn về trình độ công tác Đảng, công tác chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng quy tụ, tập hợp đảng viên, chủ động điều hành các buổi sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng. Vì vậy, chất lượng các buổi sinh hoạt từng bước được nâng lên, luôn đảm bảo các nội dung: Thông tin tình hình thời sự, chủ trương chính sách mới, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công; đề ra nhiệm vụ tháng tới… Nội dung sinh hoạt đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nhiều chi bộ đã lựa chọn giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên địa bàn trong kỳ sinh hoạt. Từ đó, khuyến khích đảng viên phát biểu ý kiến, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Bên cạnh đó, các chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần, chủ yếu bàn sâu 1 hoặc 2 vấn đề mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bền vững; giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; công tác phát triển đảng viên; chuyển dịch cơ cấu cây trồng; xây dựng cơ quan văn hoá, làng văn hoá… Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%.

Chi bộ Nam Hà được đánh giá là một trong những đơn vị phát huy tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của thị trấn. Đồng chí Đỗ Ngọc Doanh, Bí thư Chi bộ Nam Hà cho biết: Chi bộ có 23 đảng viên, số được miễn sinh hoạt 4 đồng chí. Các đảng viên trong chi bộ phần lớn làm nông nghiệp, độ tuổi trung bình cao. Dù có những khó khăn nhất định song tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt từ 95% trở lên. Để hạn chế sự dập khuôn máy móc, trước mỗi buổi sinh hoạt, đảng viên được thông tin trước về nội dung để chuẩn bị ý kiến phát biểu, dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, đóng góp ý kiến. Mỗi tháng, chi bộ lựa chọn một nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, như: Mở rộng, nâng cấp đường giao thông, sửa chữa mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa; phát triển nghề mộc; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự hay phòng trừ dịch tả lợn châu Phi, phòng chống dịch bệnh mùa hè… Từ đó, chi bộ thống nhất và ra nghị quyết lãnh đạo, giao nhiệm vụ cho các đoàn thể và từng đảng viên chịu trách nhiệm vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố. Thực hiện xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố mở rộng, nâng cấp trên 3km đường giao thông rộng từ 2,5 đến 3,5m; nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa tổng trị giá 250 triệu đồng... Cùng với Chi bộ Nam Hà, các chi bộ còn lại của Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ cũng đã có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, trong sinh hoạt đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đề ra giải pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ đã góp phần xây dựng Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, xếp loại năm 2018, có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy xã lãnh đạo địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt 14,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 91 triệu đồng. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Cổ Lễ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ,  chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,