Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đảng viên nơi cư trú
Cập nhật lúc08:16, Thứ Hai, 28/01/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về việc “Đảng viên công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (gọi tắt là đảng viên 76) ở Thành phố Nam Định đã được tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, góp phần khắc phục tình trạng xa dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng thêm sức mạnh của các tổ chức Đảng ở địa phương.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ 37, Đảng bộ phường Hạ Long (Thành phố Nam Định) có đảng viên 76 tham dự.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ 37, Đảng bộ phường Hạ Long (Thành phố Nam Định) có đảng viên 76 tham dự.

Cùng với lãnh đạo Đảng ủy phường Hạ Long, chúng tôi đến dự buổi tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chi bộ tổ 37, thuộc Đảng bộ phường. Chi bộ có 31 đảng viên, sinh hoạt ở 5 tổ Đảng. Tại buổi họp, bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, một chuyên đề được chi ủy đề cập đến là đánh giá hoạt động của đảng viên 76. Theo đó, hiện có 66 đồng chí đảng viên 76 đang cư trú và sinh hoạt trên địa bàn tổ 37. Có mặt trong buổi sinh hoạt với chi bộ 37, đồng chí Đoàn Đại Trường, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đang cư trú trên địa bàn chia sẻ: “Qua sinh hoạt và nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, bản thân tôi và các đảng viên 76 thường xuyên được tham gia đóng góp ý kiến với chi bộ nơi cư trú. Qua đó bản thân cũng rất yên tâm với các hoạt động của thôn xóm, tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững. Chúng tôi cũng luôn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt, qua đó có thể đóng góp ý kiến với chi bộ nơi cư trú để góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọt, Bí thư chi bộ cho biết: “Bản thân các đồng chí đảng viên 76 và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, làm tròn nghĩa vụ người công dân nơi cư trú, tham gia sinh hoạt theo Quy định 76 rất nhiệt tình, tích cực”. Qua đánh giá, bình xét gia đình đảng viên đương chức đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học của địa phương… Điển hình trong năm 2018, khi thi công nâng cấp tuyến đường Đinh Thị Vân, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, tổ dân phố cũng thường xuyên nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các đảng viên 76… Với việc nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/năm, chi bộ đã kịp thời thông tin tình hình đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự... để tất cả các đảng viên cùng tham gia ý kiến, hiến kế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hơn thế, khi tổ dân nơi cư trú phát sinh những vấn đề nổi cộm các đảng viên 76 khu phố luôn chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền khu phố để kịp thời giải quyết, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân... Việc nắm bắt quản lý đảng viên 76 tại địa phương, hàng năm, Đảng ủy phường đều đưa nội dung thực hiện Quy định 76 vào phương hướng, nhiệm vụ công tác để tổ chức thực hiện và định kỳ có kiểm tra, giám sát việc triển khai của các chi bộ khu phố trong việc cập nhật thông tin, ghi sổ theo dõi đảng viên về sinh hoạt theo quy định. Nhờ đó, đến nay, đảng viên 76 của phường đều thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy chi bộ nơi cư trú. Qua đó đã tạo sự đoàn kết gắn bó, gần gũi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu với địa phương, tạo được lòng tin của người dân.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết, hiện nay, thành phố có khoảng 4.000 đảng viên được giới thiệu về “giữ mối liên hệ” tại 354 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố. Để công tác quản lý đảng viên 76 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, những năm qua, Thành ủy Nam Định đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Quy định 76. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm số lượng đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ lập sổ theo dõi đảng viên, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các chi bộ và có báo cáo kết quả cụ thể định kỳ. Qua nắm bắt, các đảng viên 76 đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của xóm, tổ dân phố. Các đảng viên luôn gần gũi với nhân dân, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở khu dân cư như: tham gia các cuộc họp do đại diện cấp ủy phường, xã hoặc chi ủy nơi cư trú triệu tập, góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy ở nơi cư trú về các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa ở khu dân cư; ủng hộ tham gia tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị... Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác cũng đã chủ động liên hệ (bằng giấy giới thiệu của chi ủy hoặc đảng ủy cơ sở nơi làm việc, bằng gặp gỡ trực tiếp) với chi ủy hoặc đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú. Đồng thời, kiểm tra đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ nơi cư trú… Qua đó giúp đảng viên 76 thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với địa phương góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Thời gian tới, Thành ủy Nam Định sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 76 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và nơi cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá, nhận xét đảng viên cuối năm. Trao đổi, thông tin kịp thời với cấp ủy nơi cư trú để nắm tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kịp thời trao đổi thẳng thắn, góp ý với những đảng viên thực hiện chưa tốt hoặc thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa. Tiếp tục đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76 vào nội dung tổng kết xây dựng Đảng hàng năm của đảng bộ, chi bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,