Hiệu quả học và làm theo Bác ở Giao Thủy
Cập nhật lúc08:25, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Giao Thuỷ đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.

Cán bộ xã Giao Yến tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã.
Cán bộ xã Giao Yến tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Huyện ủy Giao Thủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó các đồng chí huyện ủy viên, bí thư cấp ủy, đảng ủy viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập, làm theo Bác. Đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Kết quả, 100% các Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã chọn những việc làm, nội dung để thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, các Đảng bộ, chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị được phân công để xây dựng kế hoạch “làm theo”, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, chấn chỉnh tổ chức bộ máy cán bộ, công chức; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Giao Thủy trong thời gian qua là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Với tinh thần học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thực chất, thiết thực, hiệu quả, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào xây dựng NTM như: MTTQ huyện với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ huyện với phong trào “Cùng nhau làm đẹp làng, đẹp xóm và giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”. Các xã, thị trấn cũng tập trung thực hiện các mô hình sản xuất nổi bật, đóng vai trò là thế mạnh của huyện như sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái cộng đồng... trong đó, phải kể đến mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao tại các xã Giao Tiến, Giao Thịnh, Giao Xuân; mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Giao An; mô hình du lịch cộng đồng Giao Xuân. Cùng với các tập thể, nhiều tấm gương cá nhân gương mẫu, nhiệt tình, ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa của địa phương. Điển hình như đảng viên Mai Xuân Mại, 82 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng ở xóm 5, xã Giao Tiến đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay góp sức, hiến đất để mở rộng các tuyến đường trong xóm và nâng cấp tuyến đường Tiến Long đi qua địa bàn xóm. Do đó, các hộ dân trong xóm đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ, tạo thuận lợi cho tuyến đường Tiến Long hoàn thành xong giai đoạn I, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Đặc biệt, đảng viên Mai Xuân Mại còn vận động con, cháu trong gia đình ủng hộ nguyên vật liệu xây dựng nhà văn hóa xóm. Đến nay, nhà văn hóa xóm 5 đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Tuy xuất phát điểm trong triển khai xây dựng NTM của huyện thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến năm 2017, cả 22 xã, thị trấn của Giao Thủy đều đạt chuẩn xã NTM theo tiêu chí mới; huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Hiện nay, các xã, thị trấn chủ động duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; huyện đang tích cực thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu.

Không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, việc học tập và làm theo Bác còn có vai trò quan trọng trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên của huyện vì dân phục vụ. Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo; lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động. Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Giao Yến chúng tôi được biết: Các công dân đến giao dịch đều được cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ về các thủ tục. Khi kiểm tra, nếu thủ tục nào đã hoàn thiện và giải quyết được theo thẩm quyền của xã thì cán bộ chuyên môn hoàn tất thủ tục trả ngay. Còn những thủ tục cần phải có thời gian thẩm định, phải có sự phối hợp của các ngành chức năng, các cấp có thẩm quyền thì cán bộ chuyên môn hẹn cụ thể thời gian trả kết quả cho công dân. Đồng chí Trần Khắc Căn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xã chủ động tìm tòi nhiều cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó gắn thực hiện Chỉ thị với đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Để làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của huyện, xã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính; quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, duy trì tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Do vậy, trong những năm gần đây, Giao Yến luôn là một trong những xã đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính của huyện. Ngoài ra, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện cũng tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh trật tự… thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”..., qua đó kịp thời quan tâm phục vụ đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Với cách làm nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng theo từng năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Thời gian tới, huyện Giao Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình tập thể và cá nhân điển hình, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,