Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Cập nhật lúc07:59, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động của địa phương. 

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp và tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; 21 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri trong tỉnh gửi Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đồng thời tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Qua đó, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… được các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát theo chuyên đề, thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND, Viện KSND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND. Phối hợp với Viện KSND tỉnh giám sát việc bắt, tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam của Công an tỉnh và một số nhà tạm giữ ở các huyện, thành phố. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức đợt giám sát tình hình thực hiện pháp luật về BHXH, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đã hết nhiệm kỳ theo quy định, đồng thời phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở góp phần ổn định tình hình và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được 12 đơn kiến nghị, khiếu nại và tố cáo của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, chế độ chính sách và tố cáo cán bộ thôn, xóm, xã. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật… Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành như: Công an tỉnh, Sở TN và MT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tổ chức triển khai các chương trình phối hợp năm 2018, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường. Duy trì và nhân rộng mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động triển khai thực hiện mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 5 huyện, thành phố. Phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Sở TN và MT ký kết chương trình phối hợp thực hiện. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hơn 100 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Công giáo, đạo Phật và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” tại phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định), tổ chức nhân rộng mô hình ở một số huyện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020...

Những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt tăng cường, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả nhằm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,