Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội
Cập nhật lúc08:48, Thứ Sáu, 31/08/2018 (GMT+7)

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên dư luận xã hội (DLXH) là một hình thức tuyên truyền đặc thù mà các loại hình khác không thể thay thế. Cấp ủy các cấp trong tỉnh xem đây là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ BCV, cộng tác viên DLXH; đưa hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nền nếp.

Một buổi thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, giáo viên ngành GD và ĐT Ý Yên.
Một buổi thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, giáo viên ngành GD và ĐT Ý Yên.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV theo hướng tinh gọn, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có ý thức kỷ luật trong nói và viết, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 4 BCV cấp Trung ương, 49 BCV cấp tỉnh, 476 BCV cấp huyện và trên 500 tuyên truyền viên các cấp. Tất cả các đồng chí BCV Trung ương và BCV cấp tỉnh đều có trình độ đại học và trên đại học; đồng thời còn có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị. BCV cấp huyện có trình độ đại học trở lên và có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cử nhân, cao cấp. Nhìn chung, đội ngũ BCV các cấp được chọn lựa ngày càng chặt chẽ, bám sát theo các tiêu chuẩn quy định, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao. Bên cạnh đó các cấp ủy Đảng cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, cung cấp đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, giúp cho lực lượng BCV, tuyên truyền viên nắm được tình hình, có định hướng về tư tưởng chính trị nhất quán từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, phương tiện hiện đại như máy tính xách tay, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, máy chiếu… góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ BCV. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ý Yên cho biết, với đội ngũ 44 BCV và 21 cộng tác viên DLXH, Ban Tuyên giáo huyện uỷ đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy và cơ quan cấp trên tiếp nhận tài liệu, các thông tin được cung cấp tại hội nghị giúp đội ngũ BCV thường xuyên cập nhật tình hình chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa bàn, kể cả những vấn đề bức xúc, nhạy cảm gắn vào nội dung tuyên truyền cho phù hợp, kịp thời. Mỗi BCV cấp Trung ương và cấp tỉnh ít nhất 1 tháng trực tiếp làm BCV 1 lần tại các hội nghị hoặc sinh hoạt thông tin thời sự trong đơn vị; BCV cấp huyện tùy theo tình hình, điều kiện của địa phương tổ chức hội nghị từ 1 tháng đến 2 tháng/lần cho BCV báo cáo, hoặc kết hợp với các nội dung của địa phương, BCV đến thông tin thời sự với thời lượng từ 30-45 phút.

Nhằm cung cấp thông tin có định hướng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chính thức đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban, bước đầu được đông đảo cán bộ, đảng viên, BCV và nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, các cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp trên cơ sở nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng đã tổ chức các hình thức tập huấn cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên. Trong hơn 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hàng chục lớp tập huấn về kỹ năng trình bày miệng, nghiệp vụ nắm bắt, điều tra DLXH cho đội ngũ BCV và cộng tác viên cấp tỉnh, mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động mời lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo tình hình của ngành hoặc lĩnh vực được giao phụ trách để tuyên truyền, thông tin kịp thời giúp BCV, tuyên truyền viên ở cơ sở nắm bắt rõ hơn về tình hình trong tỉnh; đồng thời cung cấp tài liệu kịp thời để đội ngũ BCV, tuyên truyền viên cơ sở nắm bắt. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên cũng đã bám sát cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bám sát tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hoạt động của đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các cấp đã góp phần đưa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông tin kịp thời, có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tình hình trong tỉnh; các vấn đề nóng bỏng, nhạy cảm mà dư luận quan tâm. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh làm tốt công tác đấu tranh, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,