Quyết liệt thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Cập nhật lúc08:14, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng; trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các nội dung của Nghị quyết có nhiều điểm mới như hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng nhiệm vụ tương đồng, giảm đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị, giảm đơn vị sự nghiệp, giao tự chủ và xã hội hóa đối với một số lĩnh vực sự nghiệp công lập... Đây là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản rà soát văn bản, tài liệu trước khi trình Thường trực Huyện ủy ký, ban hành.
Cán bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản rà soát văn bản, tài liệu trước khi trình Thường trực Huyện ủy ký, ban hành.

Nhằm thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết, Ban TVTU đã tập trung quán triệt và ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND quy định mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, trước ngày 1-8-2018, toàn tỉnh hoàn thành việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của 10 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy. Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND tại hai huyện Vụ Bản, Nam Trực. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ tại huyện Vụ Bản. Trước ngày 1-9-2018, hoàn chỉnh đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý. Các nội dung công việc tiếp tục thực hiện trong năm 2018 bao gồm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, phù hợp với tình hình của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại Đảng bộ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định và các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban TVTU cũng đề ra một số nội dung công việc bắt đầu thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong năm 2019 đó là sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố. Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung theo chỉ đạo của Trung ương. Triển khai thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp huyện. Áp dụng mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cấp huyện nơi có đủ điều kiện. Kiên quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, xóm, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; đồng thời xây dựng đề án, triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Từ năm 2019 đến 2021, tỉnh chủ động xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền để sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cấp huyện; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước và một số công việc cụ thể, thiết thực khác...

Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 73 nhằm thống nhất thực hiện tốt các chương trình do Trung ương, địa phương đề ra. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; giảm tối thiểu 10% (103) đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu giảm 175 đơn vị ở các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non và phổ thông, văn hóa, thể thao và du lịch, NN và PTNT, y tế, bảo trợ xã hội, khoa học và công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành Cty CP; phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Đối với cấp huyện, thành phố thực hiện xây dựng đề án sáp nhập trường học trên địa bàn cấp xã theo hướng mỗi đơn vị chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập. Thực hiện hợp nhất Trạm Chăn nuôi thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập. Sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện vào Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao cấp huyện nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động...       

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương, huyện Vụ Bản đã được tỉnh chọn áp dụng các mô hình hợp nhất, thu gọn, tinh giản đầu mối hàng loạt cơ quan, tổ chức. Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vụ Bản cho biết, trong 3 tháng gần đây, trên địa bàn đã có 5 đầu mối được thu gọn, hợp nhất bao gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh sáp nhập với Trung tâm Dạy nghề huyện; Bệnh viện sáp nhập vào Trung tâm y tế; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Nội vụ hợp nhất vào Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND hợp nhất lại thành một Văn phòng phục vụ nhiệm vụ chung. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan mới được Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét lựa chọn rất kỹ càng, bảo đảm đầy đủ các quy định của Trung ương và của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáp nhập, tinh gọn đầu mối các cơ quan, tổ chức là việc khó, phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng rộng, vì vậy rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để bảo đảm đúng các yêu cầu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,