Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng
Cập nhật lúc08:16, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Nghĩa Hưng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó báo, tạp chí của Đảng đã đến được với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hóa, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của huyện vào cuộc sống.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng theo dõi thông tin thời sự trên báo, tạp chí của Đảng.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng theo dõi thông tin thời sự trên báo, tạp chí của Đảng.

Để triển khai tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trong việc mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về công tác mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của huyện về đọc, mua báo, tạp chí. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc đọc, mua báo và làm theo báo Đảng. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện kế hoạch đặt mua báo, tạp chí. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Nghĩa Hưng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ công tác đặt mua và phát hành báo chí, cải tiến thủ tục đơn giản, tiện lợi cho độc giả. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng chuyển phát báo và tạp chí đến tận chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn huyện, bảo đảm kịp thời, đúng địa chỉ. Hiện nay, Bưu điện huyện Nghĩa Hưng đã mở 12 điểm giao dịch, trong đó có 1 bưu cục cấp II; 5 bưu cục cấp III; 25 điểm bưu điện văn hóa xã; 1 tuyến đường thư cấp II; 25 tuyến đường thư cấp III, trao đổi 1 chuyến thư/ngày, bán kính phục vụ bình quân 2,5 km/điểm. Mạng vận chuyển luôn hoạt động ổn định, bảo đảm chỉ tiêu thời gian đối với các dịch vụ... Do vậy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã đi vào nền nếp. Hằng năm, các cấp uỷ, chính quyền các địa phương đều dành kinh phí theo quy định để thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí, đáp ứng yêu cầu thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện nay, ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có nhiều loại báo, tạp chí của Đảng như: Báo Nam Định, Báo Nhân Dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Dân vận, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... Các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều có 1 tờ Báo Nam Định và Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được các cấp ủy trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Các xã, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; báo của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều được quản lý tại nhà văn hóa hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý tại phòng họp giao ban. Đặc biệt, việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nhu cầu, nền nếp trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như ở Đảng bộ các xã: Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm và các Đảng bộ Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm y tế huyện, Chi cục thuế huyện... đã dành ra 15 đến 30 phút đầu giờ mỗi ngày để đọc báo, tạp chí. Ngoài báo, tạp chí in, việc khai thác báo, tạp chí điện tử của Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm; số người sử dụng hình thức đọc báo điện tử nói chung, báo, tạp chí điện tử nói riêng trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Các thông tin trên báo và tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lê Hồng Thử, Bí thư Đảng bộ Thị trấn Liễu Đề cho biết: Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng, chính thống trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn, địa phương đã đặt mua thường xuyên 39 số Báo Nam Định cấp phát cho 23 chức danh cán bộ, công chức xã và 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Thực hiện quy chế sử dụng báo chí và thông tin nội bộ đã được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn ban hành, hằng ngày, bí thư chi bộ các thôn có trách nhiệm đọc, tổng hợp thông tin từ Báo Nam Định và Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, của huyện để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong đó, ngoài các thông tin về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, các đảng viên của các chi bộ còn được cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời được tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của các địa phương khác. 

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, toàn huyện có 72/80 tổ chức cơ sở Đảng đặt mua Báo Nhân Dân; 71/80 tổ chức cơ sở Đảng đặt mua Báo Nam Định; 29/80 tổ chức cơ sở Đảng đặt mua Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng. Có 23/25 xã, thị trấn đặt mua Báo Nhân Dân và 25/25 xã, thị trấn đặt mua Báo Nam Định. 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đặt mua 44.172 tờ Báo Nam Định, 21.366 tờ Báo Nhân Dân, 9.046 cuốn Tạp chí Cộng sản, 5.438 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị trong huyện đều kết nối mạng internet để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác thông tin trên các báo, tạp chí của Đảng, phục vụ có hiệu quả việc tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian tới, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở để mở rộng diện phát hành và nâng cao chất lượng công tác phát hành. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng định kỳ hằng năm rà soát lại việc đặt, mua các báo, tạp chí. Đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đọc, mua, làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí cho những địa phương khó khăn mua báo, tạp chí, xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,