Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hưng tăng cường hoạt động giám sát
Cập nhật lúc08:39, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Nghĩa Hưng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng tập trung vào các vấn đề đang được cử tri và người dân quan tâm. Qua đó từng bước đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Lạc trong giờ ra chơi.
Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Lạc trong giờ ra chơi.

Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả, HĐND huyện có nhiều đổi mới từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, triển khai thực hiện kế hoạch… Hoạt động giám sát được triển khai đồng bộ từ Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, Tổ đại biểu đến đại biểu HĐND huyện thông qua nhiều hình thức như giám sát tại kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn; qua các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trong đó nổi bật là hoạt động giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện và các lĩnh vực nổi cộm được cử tri quan tâm như: Việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; thực hiện các quy định của pháp luật về thu và sử dụng các khoản thu đóng góp, công tác quản lý hoạt động dạy thêm - học thêm; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vấn đề thu - chi ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018; việc ban hành các quyết định của UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Qua giám sát các chuyên đề, các ban của HĐND huyện đã làm rõ những kết quả đạt được của các cấp, các ngành cũng như những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, có những kiến nghị, yêu cầu cụ thể với cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát tiếp thu, khắc phục. Điển hình như qua giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng NTM nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2017 có 100% số xã, thị trấn trong huyện được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện trở thành huyện NTM; liên tục trong năm 2016 và 2017, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành giám sát các chuyên đề gồm: “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” và “Việc thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện” nhằm đánh giá thực tiễn, đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng tập trung nguồn lực thực hiện. Qua giám sát, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của huyện và các xã; việc giữ vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM đối với các xã, thị trấn; đồng thời kiến nghị với các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Kết quả hoạt động giám sát chuyên đề đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 25/25 xã, thị trấn được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Vừa qua, huyện Nghĩa Hưng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Bên cạnh hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tăng cường việc giám sát tại kỳ họp thông qua chất vấn của đại biểu. Qua theo dõi, bình quân mỗi kỳ họp của HĐND huyện đều có trên 25% số đại biểu phát biểu ý kiến tại hội trường và khoảng 15% số đại biểu tham gia chất vấn. Nội dung chất vấn của các đại biểu ngày càng sâu sát, có trọng tâm trọng điểm tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công tác quản lý đất đai, môi trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Quá trình chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, người trả lời chất vấn nhận rõ trách nhiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục. Kết quả thực hiện cam kết chất vấn được tổng hợp, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp tiếp theo. Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và vai trò giám sát của HĐND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện Nghĩa Hưng còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; thông qua cuộc họp giao ban định kỳ hằng quý với Thường trực HĐND các xã, thị trấn và giao ban Thường trực HĐND với UBND huyện để nắm bắt kết quả thực hiện, việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Trần Thị Tươi, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tổ chức 20 cuộc giám sát, khảo sát về các lĩnh vực: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế. Thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong đó, Thường trực, các ban, Tổ đại biểu HĐND giữ vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát; chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế; phối hợp và điều hành các hoạt động thẩm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Giải quyết nhanh chóng và đúng quy trình những nội dung phát sinh giữa các kỳ họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng thảo luận tại các phiên họp toàn thể và tăng cường quyền chất vấn của đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp hoạt động giữa HĐND huyện với các cơ quan, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn trong việc tham gia hoạt động giám sát, trong việc tiếp xúc với cử tri để trao đổi thông tin về kiến thức pháp luật, về tình hình chấp hành pháp luật nói chung cũng như trao đổi về kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giám sát của HĐND huyện./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,