Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng
Cập nhật lúc07:43, Thứ Năm, 14/12/2017 (GMT+7)

Những năm qua, Ðảng bộ huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ đó, năm 2011, BCH Ðảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thư­ờng vụ Huyện uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở nhằm thống nhất về mặt nhận thức trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Các tổ chức cơ sở Ðảng (TCCSÐ) xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết ở đơn vị mình và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Ðảng. Các Ban xây dựng Ðảng, Phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định liên quan. Cùng với đó, Ban TVHU phân công các đồng chí thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên, UBKT huyện ủy chỉ đạo và giám sát, kiểm tra đôn đốc các ngành, lĩnh vực, các TCCSÐ thực hiện, giao cho cấp uỷ các cấp, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từ đó tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết.

Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, xã Nghĩa Phúc đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.
Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, xã Nghĩa Phúc đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rõ nét; nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Ðảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc củng cố xây dựng tổ chức Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSÐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Trong đó, công tác chính trị - tư tưởng đã có nhiều đổi mới. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Ðảng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; việc ban hành nghị quyết và lãnh đạo triển khai nghị quyết của cấp uỷ các cấp được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được coi trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSÐ. Ðến nay, toàn huyện có tổng số 83 TCCSÐ gồm 33 Ðảng bộ và 50 chi bộ trực thuộc; số chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở là 481 chi bộ. Qua phân tích chất l­ượng TCCSÐ và đảng viên từ sau khi có Nghị quyết số 16, hằng năm số TCCSÐ đạt trong sạch, vững mạnh đều từ 80% trở lên. Một số Ðảng bộ xã trước đây trong sạch, vững mạnh đã vươn lên trong sạch, vững mạnh xuất sắc, TCCSÐ nhiều năm không đạt trong sạch, vững mạnh đến nay đã vươn lên trong sạch, vững mạnh. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở cấp huyện và cấp cơ sở như: MTTQ huyện thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, phát huy tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện, hướng mạnh hoạt động về các khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện các phong trào: “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”…; các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã phát động phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Ðồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”… tập trung triển khai 6 bài học lý luận chính trị thu hút hàng nghìn ÐVTN tham gia, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Nghĩa Hưng chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào công tác trọng tâm như “Phụ nữ với BHYT tự nguyện”, “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường”… Thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ với pháp luật”; “Phụ nữ không sinh con thứ ba”… Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh với tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 85%. Hội Nông dân huyện đã bám sát cơ sở, tập hợp, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của các cấp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn… Tổ chức việc chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân, mở các lớp dạy nghề cho hàng nghìn hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ, hải sản, may công nghiệp… Hội CCB huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các cấp hội, các thế hệ Hội CCB luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Hiệu lực quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền huyện và các xã, thị trấn đã được nâng lên. Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả.

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thời gian qua đã tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, hành động và sự đồng thuận của xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghĩa Hưng trở thành huyện NTM trong năm 2017./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,