Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân
Cập nhật lúc06:03, Thứ Năm, 04/05/2017 (GMT+7)
Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Qua đó đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, tạo ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Thực hiện xét nghiệm bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định.
Thực hiện xét nghiệm bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 6.124 doanh nghiệp tư nhân với trên 100 nghìn lao động, chiếm 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Xác định công tác phát triển Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban Đảng của tỉnh, các sở, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển mới và củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân”. Chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương hằng năm tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá thực trạng doanh nghiệp và chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân. Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp với BCH các đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tọa đàm, hội nghị chuyên đề về tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, mời chủ doanh nghiệp tham gia để giao lưu, tìm hiểu, tuyên truyền về vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp... Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, các cấp ủy Đảng cũng tăng cường công tác khảo sát, rà soát nắm số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp; phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên; tổ chức phân công cán bộ, đảng viên tham gia liên doanh, xúc tiến thành lập tổ chức Đảng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 154 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 255 chi bộ trực thuộc và 4.425 đảng viên. Các tổ chức Đảng được thành lập đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững hơn. Công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh được các cấp ủy chú trọng, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xếp loại đảng viên được nâng cao, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt trên 80%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 90%. Điển hình như hoạt động của Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định. Đồng chí Đặng Đình Khiêm, Bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện cho biết: Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định được thành lập năm 2011. Xác định vai trò quan trọng của Đảng trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về mục tiêu chiến lược phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nên ngay sau khi đi vào hoạt động bệnh viện đã thành lập chi bộ Đảng với 3 đảng viên; đồng thời tiến hành thành lập các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Với lợi thế về nguồn phát triển Đảng do lực lượng đoàn viên đông (117 đoàn viên thanh niên), chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, chi bộ đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn bệnh viện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Sở Y tế phát động và các hoạt động xã hội từ thiện như phong trào “Tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”; kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và hoạt động điều tra bệnh nghề nghiệp cho các làng nghề; khám, chữa bệnh cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh; khám, chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh… Thông qua các phong trào thi đua đã lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đến nay, chi bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 14 đảng viên. Các đảng viên mới kết nạp đã phát huy tính tiên phong gương mẫu trong công tác, góp phần nâng cao sức chiến đấu trong chi bộ. Nhiều đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong hoạt động của bệnh viện như: Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Điều dưỡng; Hoàng Văn Thành, Trưởng khoa Gây mê hồi sức… Bên cạnh đó, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế, các chỉ thị của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, công tác khám, chữa bệnh được chú trọng đầu tư trên cả 3 lĩnh vực: đội ngũ, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Do đó, chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Trung bình mỗi năm, bệnh viện khám và điều trị cho trên 80 nghìn bệnh nhân. Bên cạnh đó, chi bộ đã giám sát và theo dõi chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra, hằng năm các đoàn thể đều đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh.

Cùng với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo các đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh vận động thành lập các tổ chức đoàn thể ở những doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 658 tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với gần 50 nghìn đoàn viên, hội viên. Các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người lao động trong doanh nghiệp. Tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…; vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để thành lập các tổ chức đoàn thể theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật tại doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vận động đoàn viên, hội viên người lao động chấp hành kỷ luật lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho đội ngũ công nhân.

 
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do chủ các doanh nghiệp lo ngại bị chia sẻ quyền lực. Có doanh nghiệp muốn thành lập tổ chức Đảng song lại không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ. Một số quần chúng trẻ tuổi, có năng lực, trình độ nhưng chưa có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn khó khăn về thời gian sinh hoạt, học tập, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kinh phí chi cho hoạt động của tổ chức Đảng... Có chủ doanh nghiệp chưa muốn thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp do còn lo ngại ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công việc. Một số tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp mới được thành lập nên hoạt động còn lúng túng, kém hiệu quả. Đoàn viên, hội viên đa số làm việc phân tán, theo ca kíp, công việc không đều, nên không có thời gian, điều kiện tham gia các hoạt động của Đoàn, hội. Một số cấp uỷ, chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.
 
Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, các chủ trương của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy để tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp thông, hiểu chủ trương của Đảng về mục đích xây dựng và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp. Chỉ đạo phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, tạo tiền đề cho phát triển đảng viên và tổ chức Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức đoàn thể gắn với hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp. Tăng cường thông tin, đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hoạt động cho tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao đời sống của người lao động./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,