Mặt trận Tổ quốc xã Yên Chính với các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật lúc07:42, Thứ Hai, 08/05/2017 (GMT+7)
Xã Yên Chính (Ý Yên) hiện có 2.146 hộ với 6.800 nhân khẩu sinh hoạt ở 22 khu dân cư. Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…
Nông thôn mới xã Yên Chính.
Nông thôn mới xã Yên Chính.
Đồng chí Vũ Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: MTTQ xã luôn xác định việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ then chốt trong quá trình hoạt động, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ xã đã tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, vận động các tổ chức thành viên thực hiện nhiều biện pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động, như vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại… đã giải quyết được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Qua đó, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống được quan tâm. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình, góp phần đẩy lùi được các hủ tục lạc hậu. Trong quá trình xây dựng thôn, xóm văn hóa, nhiều khu dân cư tiêu biểu đã sớm đạt danh hiệu làng văn hóa, đồng thời tiếp tục duy trì và giữ vững trong nhiều năm liền. Đến nay, toàn xã có 1.790/2.146 số hộ gia đình văn hóa, đạt 83,4%, có 73,1% số hộ gia đình 3 năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 18/22 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa. Trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia với các việc làm thiết thực, cụ thể. Ban công tác Mặt trận khu dân cư các thôn, xóm vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đề án, kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM nhằm đảm bảo tính sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và có tính khả thi, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình phúc lợi công cộng, phát huy các nguồn lực trong nhân dân chung sức thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM. Đến nay, nhân dân trong xã đã hiến hàng trăm ha đất làm đường giao thông, các công trình dân sinh, hệ thống thủy lợi nội đồng được xây dựng mới kiên cố. Đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 1,98%. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay quỹ “Vì người nghèo” của xã có số dư đạt 63 triệu đồng, đã xây dựng nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết giúp cho các hộ nghèo tập trung phát triển kinh tế gia đình. Phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái” ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân, giúp đỡ nhiều người kém may mắn trong cuộc sống, nhất là những người già không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam… Thực hiện kế hoạch và thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ các cấp và vận động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết hàng loạt ở miền Trung, MTTQ xã đã triển khai vận động được trên 3 triệu đồng. Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ủy ban MTTQ xã đã tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp tổ chức các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần hạn chế lãng phí, thất thoát và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng…
 
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua đã thể hiện rõ vai trò của Uỷ ban MTTQ xã trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng đưa các nội dung đã đề ra vào chương trình phối hợp với các thành viên để phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh
,
,
.
,
,
,
,