Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Cập nhật lúc08:15, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là một nhiệm vụ quan trọng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Triển khai chương trình, tổ chức Đoàn các cấp đã đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, trưởng thành.

ĐVTN Công an tỉnh tham quan Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).
ĐVTN Công an tỉnh tham quan Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, xã Xuân Hồng (Xuân Trường).

 Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên đạt hiệu quả cao, Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành lập các CLB tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Đồng thời cụ thể hoá việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua các phong trào hành động Đoàn như: thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp... Đặc biệt, năm 2017, sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 42-CT/TW của BCH Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Tỉnh Đoàn tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Nổi bật như: tổ chức tuyên truyền đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Nam Định học tập và làm theo lời Bác” gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17-5-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; tập trung triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay, xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho các đối tượng ĐVTN gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình tiên tiến. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các lớp học 6 bài học lý luận chính trị tới toàn thể cán bộ, ĐVTN và học sinh, sinh viên. Tổ chức thành công Hội thi Ô-lim-pích các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối các trường đại học, cao đẳng. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định” với trên 153 nghìn bài dự thi; chú trọng công tác bồi dưỡng lớp “Đoàn viên 85 năm”… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội CCB, Hội Cựu TNXP tỉnh triển khai các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Nam Định tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”..., từ đó nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; duy trì hoạt động của CLB “Tuyên truyền các ca khúc cách mạng” của ĐVTN, học sinh, sinh viên… Từ năm 2016 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức được gần 500 chương trình giáo dục truyền thống, tọa đàm thanh niên với lý tưởng cách mạng, thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin cho ĐVTN, học sinh, sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thời gian qua, Tỉnh Đoàn còn phát động phong trào, xây dựng nhiều mô hình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như mô hình sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; tổ chức hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Giờ học về đạo đức Hồ Chí Minh”, “Kể chuyện về tấm gương thanh niên làm theo lời Bác”… Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục thực tế thông qua các phong trào tình nguyện thiết thực, ý nghĩa như: Tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, thắp nến tri ân, các  hoạt động nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”… qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành lập các CLB tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Hiện, toàn tỉnh có 29 báo cáo viên cấp tỉnh, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Tỉnh Đoàn gồm 34 đồng chí. Có thể thấy, những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước trong thanh niên, củng cố tổ chức Đoàn, là môi trường sinh động để cán bộ, ĐVTN được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành.

Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên tiếp tục phát huy hiệu quả, tổ chức Đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn trong việc định hướng, giáo dục tư tưởng cách mạng trong thanh niên. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của nhà trường, gia đình; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng của tổ chức Đoàn, từ đó thu hút tập hợp đông đảo ĐVTN vào các sinh hoạt, sân chơi có ích. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội đúng đắn cho thanh niên. Kịp thời đấu tranh phê bình, phản bác lại những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong thanh niên./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 

,
,
.
,
,
,
,