Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII
Cập nhật lúc08:09, Thứ Sáu, 17/06/2016 (GMT+7)

Kính thưa:

- Chủ tọa kỳ họp;
- Các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chúng ta tổ chức trọng thể kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước hết, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng 67 vị đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng gửi tới toàn thể các vị đại biểu và các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh; sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Ủy ban bầu cử các cấp; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử tổ chức vào ngày 22-5-2016 vừa qua diễn ra rất dân chủ, bình đẳng, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả là: chúng ta đã bầu một lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV và đủ 67 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Tiếp nối thành công của cuộc bầu cử, hôm nay, kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương - Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mới được thi hành có nhiều điểm mới; nhất là có yêu cầu rất cao về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề rất quan trọng để HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 mà nhiệm vụ trọng tâm là: Quyết tâm tạo bước phát triển đột phá về kinh tế; phấn đấu đến năm 2020, Nam Định là tỉnh NTM có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại; tiếp tục xây dựng Thành phố Nam Định từng bước hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Với ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí tham dự kỳ họp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy dân chủ, trí tuệ; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, bầu thành công các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hai là: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành việc phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí để sớm ổn định tổ chức và bộ máy; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII cần tiếp tục chỉ đạo để tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, có hiệu quả với các Ban Xây dựng Đảng, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Ba là: Kế thừa và phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016; HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Nhất là, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Từ nay đến cuối năm, HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các huyện, thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, cấp xã theo luật định.

Bốn là, Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cũng như kết quả của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời tích cực tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để phản ánh với HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Năm là, Trong quá trình hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ, kinh nghiệm công tác để nâng cao chất lượng và thực hiện tốt nhất chức năng giám sát và quyết nghị những vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian tới; là cơ sở để khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của HĐND tỉnh với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

Cuối cùng thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

,
,
.
,
,
,
,