Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Cập nhật lúc07:44, Thứ Ba, 21/06/2016 (GMT+7)
Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật góp phần bảo đảm và đáp ứng kịp thời vũ khí, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT tỉnh.
Lãnh đạo Quân khu 3 kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật tại kho Quân khí (Bộ CHQS tỉnh).
Lãnh đạo Quân khu 3 kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật tại kho Quân khí (Bộ CHQS tỉnh).
Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đa dạng về chủng loại, nhiều thế hệ sản xuất khác nhau, đã qua nhiều năm khai thác và sử dụng nên chất lượng và sự đồng bộ thấp. Xác định VKTBKT là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan kỹ thuật và các đơn vị cơ sở nắm chắc số lượng, chất lượng các loại VKTBKT, trên cơ sở đó tiến hành tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì nền nếp chế độ bảo quản thường xuyên theo quy định. Bộ CHQS tỉnh cũng đã khai thác nhiều nguồn kinh phí để tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tu sửa, nâng cấp nhà kho quân khí, nhà xe, nhà xe Thiết giáp; cơ quan quân sự các huyện, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng mới kho vũ khí và đóng tủ súng bằng sắt ở các xã, phường, thị trấn nhằm bảo quản và bảo đảm an toàn vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hạn chế hư hỏng, xuống cấp do thời tiết gây ra. Bên cạnh đó, các đơn vị đã duy trì, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về quản lý, bảo đảm an toàn kho, không để xảy ra cháy nổ, mất mát và thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo quản vũ khí đạn và an toàn kho, kịp thời đánh giá tình trạng kỹ thuật, phân cấp chất lượng vũ khí để xây dựng kế hoạch bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ. Ngành Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (cuộc vận động 50) trên cơ sở phát động sâu rộng phong trào thi đua “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; ở các kho, trạm thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa VKTB, áp dụng các sáng kiến trong lao động, thực hiện đúng các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của VKTB. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động 50, ngành Kỹ thuật đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: cải tiến hệ thống đánh lửa thường bằng hệ thống đánh lửa bán dẫn trên xe BTR 152; hệ thống tự động báo động bảo vệ kho; các loại vam tháo lò xo cân bằng của pháo cao xạ; thiết bị nâng, hạ rổ đựng chi tiết trong mở niêm cất và niêm cất lại vũ khí bộ binh… Các sáng kiến đã được ứng dụng trong huấn luyện và thực hiện công tác kỹ thuật giúp giảm nhẹ sức lao động, tiết kiệm vật tư kinh phí và nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Cùng với các biện pháp kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác chuyên môn kỹ thuật; hằng năm đều lựa chọn và cử cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trong Quân đội, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện kỹ thuật theo nội dung, chương trình quy định và làm tốt công tác bồi dưỡng thi nâng, giữ bậc kỹ thuật cho nhân viên quân khí, thợ sửa chữa, lái xe ô tô, thiết giáp của các đơn vị… đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
 
Bằng những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, các đơn vị LLVT tỉnh đã làm tốt công tác quản lý VKTBKT theo nền nếp, chính quy, thống nhất theo quy định và hướng dẫn của ngành. Các cơ quan, đơn vị duy trì tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, phương tiện kỹ thuật theo đúng quy trình công nghệ, nâng cao hệ số kỹ thuật của từng loại trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tất cả các loại súng, pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện đều được bảo quản, cất giữ trong các nhà kho, nhà xe kiên cố, vững chắc. Đến nay đã có 10/10 nhà kho quân khí huyện, thành phố được xây dựng cơ bản, đạt tiêu chuẩn quy định và 229/229 xã, phường, thị trấn có tủ đựng súng bằng sắt. Các loại đạn dược được cất chứa trong hòm hộp, có trụ kê, giá kê đầy đủ và sắp xếp trong kho theo đúng quy định, 100% đạn dược được phân lô, vũ khí bộ binh được quản lý, đăng ký số hiệu súng; vũ khí đạn ở đơn vị cơ sở xã, phường, thị trấn cất giữ, bảo quản trong các tủ súng và được đăng ký thống kê trên sổ sách theo đúng quy định…, từ đó đã góp phần duy trì tốt tình trạng kỹ thuật và nâng cao tuổi thọ của VKTBKT, nhiều đơn vị đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý VKTBKT do đó không để xảy ra nhầm lẫn, mất mát. Các đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bảo dưỡng hàng trăm lượt xe ô tô và xe thiết giáp, hàng chục nghìn khẩu súng; làm mới 26 giá súng bộ binh tại kho tỉnh, huyện nhằm tăng cường công tác quản lý, niêm cất VKTB… đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, cấp đổi, thu hồi, điều chuyển VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Định kỳ kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, đánh giá đúng chất lượng vũ khí đạn, xe máy, xe thiết giáp; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm quy tắc trong quản lý, sử dụng VKTBKT. 
 
Công tác kỹ thuật đã bảo đảm tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật, hệ số đồng bộ của VKTBKT, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện, tạo điều kiện để các đơn vị LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy
,
,
.
,
,
,
,