Đảng bộ xã Nam Toàn gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc18:09, Thứ Bảy, 18/06/2016 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng bộ xã Nam Toàn (Nam Trực) thường xuyên quan tâm gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Đảng bộ xã Nam Toàn có 13 chi bộ trực thuộc; trong đó có 9 chi bộ thôn xóm, 4 chi bộ cơ quan với tổng số 192 đảng viên. Để tiếp tục nâng cao vai trò và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã Nam Toàn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% chi bộ cơ sở đã tổ chức đăng ký việc làm theo gắn với nội dung chuyên đề hằng năm. Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, Đảng ủy xã đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng phân công rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy viên theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy xã đã chú trọng bám sát cơ sở, nằm rõ tình hình thực tế nguồn nhân lực tại các thôn xóm; đồng thời phân công cán bộ có kinh nghiệm thường xuyên giúp đỡ cơ sở, đặc biệt là đối với những chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ còn ít đảng viên, chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. Thực hiện việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng hằng năm cho các chi bộ và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên các chi bộ thôn, xóm… Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã Nam Toàn đã thành lập mới chi bộ trạm y tế xã; kết nạp 39 đảng viên mới; tiếp nhận 22 đảng viên từ nơi khác chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ. Cùng với việc tăng số lượng đảng viên mới, Đảng ủy cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đến nay đã cử 10 đồng chí học lớp trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước, 6 đồng chí đi học chuyên môn nghiệp vụ... Do đó chất lượng cán bộ không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó khi có điều động nhân sự đảm nhận công tác Đảng, Đảng ủy xã đã chú trọng khâu bố trí công việc phù hợp với trình độ, sở trường để phát huy tối đa năng lực của cán bộ đảm bảo hiệu quả công việc. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Năm 2015, Đảng bộ xã có 13/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 6 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 83% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Gia đình anh Phạm Văn Sâm, xóm 1 trồng hoa phong lan trên diện tích 1.000m2, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.
Gia đình anh Phạm Văn Sâm, xóm 1 trồng hoa phong lan trên diện tích 1.000m2, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.
Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Nam Toàn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế. Với đặc thù là một xã thuần nông, hằng năm, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác định hướng phát triển kinh tế nông thôn, quy hoạch sản xuất, đào tạo nghề nông thôn và bảo vệ môi trường… Phát huy thế mạnh của địa phương đó là nghề trồng cây cảnh, hiện tại toàn xã có trên 80% số hộ gia đình làm nghề trồng hoa, cây cảnh; có gần 200 mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập từ 100 đến 700 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như các hộ: anh Phạm Văn Sâm, Nguyễn Văn Chung, xóm 1; ông Lê Văn Hồng, xóm 3; anh Phạm Văn Trà, xóm 4; ông Nguyễn Đăng Ninh, ông Nguyễn Thế Mùi, xóm 7… Để có được thành công này, Đảng bộ xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: đề ra chủ trương chuyển đổi 67ha đất cấy lúa năng suất thấp sang trồng cây cảnh, cây bóng mát, hoa lan, hoa trà…; phân công các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách các thôn xóm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế và đẩy mạnh việc dạy nghề, truyền nghề, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân có kiến thức cơ bản phát triển nghề trồng hoa cây cảnh bền vững. Đồng thời thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong việc phát triển thị trường cho các sản phẩm cây cảnh, cây bóng mát của địa phương. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Nam Toàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trong xã được nâng cao, người dân đã tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như nhân dân xóm 1 đã đóng góp 450 triệu đồng làm 535m đường bê tông; nhân dân xóm 5 đóng góp 400 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm… Đồng chí Nguyễn Văn Sao, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Toàn cho biết: Nhờ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng nên vai trò của tổ chức Đảng ngày càng được củng cố, nâng cao, từ đó đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng NTM; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Nam Toàn tiếp tục tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền nhằm phát huy mọi nguồn lực, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hàng hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội./.
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,