Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Cập nhật lúc09:54, Thứ Hai, 16/05/2016 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác cán bộ nữ, góp phần nâng cao tỷ lệ, chất lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Hiện nay dân số tỉnh ta có khoảng 1,85 triệu người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 51,01%. Phụ nữ là lực lượng lao động đông trong xã hội, đã chứng minh năng lực của mình trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ nữ từ khâu quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tăng; vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò phụ nữ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhờ có những định hướng và kế hoạch triển khai kịp thời, sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đã có nhiều thay đổi. Kết quả cán bộ nữ tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Cấp tỉnh là 8/55 đồng chí (14,55%), cấp huyện là 51/407 đồng chí (12,53%), cấp cơ sở là 1.697/6.239 đồng chí (27,2%). Số lượng cán bộ nữ tham gia Ban thường vụ cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020: cấp tỉnh là 1/15 đồng chí (6,7%), cấp huyện là 21/161 đồng chí (13,04%). Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thành phố là nữ đạt 5,4%; cấp sở và tương đương đạt 9,21%, tỷ lệ cán bộ nữ chuyên trách xã, phường, thị trấn đạt 3,68%. Năm 2015, tỷ lệ nữ giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là 37/203 đồng chí (chiếm 18,2%), cấp huyện là 175/628 đồng chí (chiếm 27,9%), số lượng cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt cấp xã là 51/1.247 đồng chí (chiếm 4,1%). Ở tỉnh ta, số nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 có 2/9 người, chiếm tỷ lệ 22,23%; cán bộ nữ tham gia HĐND tỉnh là 13/67 người, đạt 19,4%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND xã đạt 18,37%. Tuy tỷ lệ nữ được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh ta có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung toàn quốc (Quốc hội 24,4%; HĐND tỉnh 25,05%; HĐND xã 21,90%).
 
Cô giáo Nguyễn Thị Hướng, Trường Tiểu học Xuân Kiên (Xuân Trường), giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong một giờ lên lớp.
Cô giáo Nguyễn Thị Hướng, Trường Tiểu học Xuân Kiên (Xuân Trường), giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong một giờ lên lớp.

Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới, thời gian qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử, những điểm mới trong công tác bầu cử lần này; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của MTTQ, tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Đồng thời, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt từ 30% trở lên. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ nữ, với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội LHPN tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp như tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ ứng cử viên; tư vấn cho nữ ứng cử viên cách thu thập thông tin, xây dựng chương trình hành động phù hợp, kỹ năng báo cáo, truyền tải chương trình hành động với cử tri nơi ứng cử. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021… Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn cho 4.327 nữ ứng cử viên HĐND các cấp, gồm 55 nữ ứng cử viên HĐND tỉnh, 283 nữ ứng cử viên HĐND cấp huyện và 3.829 nữ ứng cử viên HĐND cấp xã. Qua đó trang bị cho các nữ ứng cử viên HĐND các cấp các kiến thức cơ bản về vai trò và nhiệm vụ của đại biểu HĐND, cách viết và trình bày chương trình hành động để tiếp xúc cử tri, một số kỹ năng xử lý tình huống khi tiếp xúc cử tri… Đến thời điểm hiện nay, trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp của tỉnh ta, số ứng cử viên là nữ đạt tỷ lệ khá cao, ở tỉnh là 48%, cấp huyện là 42% và cấp xã là 38%. 
 
Thực tế hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp cho thấy, các đại biểu nữ đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác cán bộ nữ hiện vẫn gặp khó khăn đã hạn chế sự tham gia đóng góp của phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội… Để tăng tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; về cơ cấu tỷ lệ nữ trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, các ứng cử viên nữ phải không ngừng rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức mọi mặt để làm tốt nhiệm vụ trong cơ quan dân cử./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân
,
,
.
,
,
,
,