Nhìn lại đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Cập nhật lúc08:44, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17-7-2014 của Ban TVTU về việc đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chọn 3 Đảng bộ cơ sở đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gồm Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT tỉnh, Đảng bộ Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh và Đảng bộ Cty CP Dây lưới thép Nam Định làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

Đại biểu dự đại hội Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại biểu dự đại hội Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để thực hiện tốt việc tổ chức đại hội điểm ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung như: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc của Đảng; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, cần chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, từ đó đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế tại đơn vị. Dự thảo báo cáo chính trị phải được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí trong cấp ủy và chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành thảo luận tại đại hội. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy phải thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục. Trong công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, nghị quyết của đại hội cấp trên trực tiếp và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Với trách nhiệm được chọn tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các Đảng bộ: Ngân hàng NN và PTNT tỉnh, Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh và Cty CP Dây lưới thép Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm theo đúng quy trình để tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ. Trước khi tổ chức đại hội, các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt kỹ các nội dung hướng dẫn tổ chức đại hội của cấp ủy các cấp; chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức đại hội Đảng cũng như quy chế bầu cử trong Đảng. Đến trước tháng 1-2015, các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017. Tiếp đó các Đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo tiến hành đại hội. Đại hội điểm Ngân hàng NN và PTNT tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành ngày 4-4-2015. Báo cáo chính trị tại đại hội đã đánh giá cụ thể, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Trong hoạt động kinh doanh, đến năm 2014 tổng nguồn vốn huy động đạt 7.132 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 3.136 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 20,5%, tăng so nghị quyết đại hội 3,5%. Tổng dư nợ đạt 7.060 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 2.405 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 14,7%, tăng so nghị quyết đại hội 5,7%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 0,5%, giảm so nghị quyết đại hội 0,5%. Thu phí dịch vụ tăng trưởng hằng năm đạt từ 15-20% tăng so nghị quyết đại hội từ 3-5%. Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được chú trọng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, trong nhiệm kỳ vừa qua, số đảng viên tăng 65% so với đầu nhiệm kỳ… Do được chuẩn bị chu đáo nên đại hội đã diễn ra đảm bảo theo 4 nội dung theo tinh thần của Chỉ thị 36; đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện chu đáo; công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đại hội khoa học, mạch lạc, rõ ràng được đại hội đồng tình cao. Đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cấp ủy tại đại hội Đảng bộ Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh vừa được hoàn thành ngày 10-4-2015. Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Nhờ làm tốt, làm kỹ công tác nhân sự nên khi ra đại hội nhận được sự đồng tình, nhất trí cao, thể hiện qua kết quả bầu cử, bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Đại hội đã bầu BCH gồm 9 đồng chí, ban thường vụ 3 đồng chí, 1 đồng chí bí thư và 1 đồng chí phó bí thư.

Ngay sau thành công của đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó chỉ rõ: Trong đại hội việc thảo luận các văn kiện tại đại hội cần thực hiện theo trình tự: Văn kiện cấp trên trước, văn kiện cấp dưới sau; cần định hướng trước, đặc biệt là những phần có liên quan đến các chỉ tiêu của đại hội. Ví dụ như tại đại hội Ngân hàng NN và PTNT tỉnh việc đề ra các chỉ tiêu tăng trưởng hằng năm từ 10-15% về nguồn vốn, giải quyết nợ xấu dưới 1%; hoàn thành chỉ tiêu 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15% đảng viên xuất sắc là rất cao, do đó đại hội cần phải thảo luận sâu hơn để tìm ra những giải pháp hữu hiệu để đạt được các chỉ tiêu đó. Trong điều hành đại hội cần chú ý những điểm mới về quy trình bầu cử nhân sự cấp ủy khóa mới theo Quy định số 244 của Ban Bí thư Trung ương về nhiệm vụ của ban kiểm phiếu; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần chuẩn bị tốt về báo cáo chính trị, công tác nhân sự theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Trong đó việc xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo yêu cầu, công tác nhân sự bảo đảm đúng quy trình. Trong công tác điều hành đại hội cần lưu ý việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư tại đại hội chỉ được thực hiện tại các Đảng bộ còn đối với chi bộ thì không phải thực hiện. Đặc biệt các Đảng bộ, chi bộ cần bám sát tiến độ đại hội theo lịch và thời gian đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh duyệt. Trong quá trình chuẩn bị đại hội cần phối hợp chặt chẽ với các ban của Đảng ủy Khối để được hướng dẫn giúp đỡ trong việc xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác điều hành đại hội. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh có mục tiêu, chỉ tiêu, công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến cụ thể chào mừng đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở gắn với các ngày lễ lớn trong năm...

Qua 3 đại hội điểm, thí điểm tại các Đảng bộ, theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các Đảng bộ cơ sở được chọn tiến hành đại hội điểm, thí điểm đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự, quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cũng như của Ban TVTU, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp ủy các tổ chức Đảng đã nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan trước khi bước vào đại hội. Do đó, các đại hội điểm, thí điểm được tiến hành đúng thời gian, bảo đảm các yêu cầu và thành công tốt đẹp. Ngay sau các đại hội điểm, thí điểm đến nay đã có 22 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành đại hội bảo đảm đúng quy định và thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 28-5-2015. Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7-2015./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
 

,
,
.
,
,
,
,