Để các phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực của sự phát triển

08:06, 11/06/2013

Những năm qua, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trên địa bàn tỉnh ta được phát động sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phóng viên Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Tất Tiệp, Giám đốc Sở Nội vụ về PTTĐ yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, PTTĐ yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí cho biết đôi nét về bối cảnh ra đời của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và PTTĐ yêu nước ở tỉnh ta những năm qua?

Đồng chí Trần Tất Tiệp: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước ta bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, vừa phải chống thù trong, giặc ngoài, lại phải diệt giặc đói, giặc dốt. Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động PTTĐ ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11-6-1948, Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó có đoạn: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều… Cách làm là, dựa vào: Lực lượng của dân,Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tạo ra sức mạnh to lớn đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Đối với tỉnh ta ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, quân và dân Nam Định đã đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng, sớm trở thành cái nôi đấu tranh cách mạng của phong trào công nhân lao động cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nam Định đã tiễn 18.700 thanh niên lên đường nhập ngũ; đóng góp 70 nghìn tấn lương thực cùng nhiều tiền của cho kháng chiến, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh đã dấy lên các PTTĐ sôi nổi. Với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” quân và dân Nam Định đã bắn rơi 110 máy bay Mỹ, 145.650 thanh niên Nam Định đã tham gia quân đội, hàng vạn người tham gia thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; mỗi năm nhân dân trong tỉnh đóng góp từ 50-65 nghìn tấn lương thực, hàng chục nghìn tấn thực phẩm, hàng trăm nghìn mét vải… góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã ghi vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng. Quân và dân Nam Định vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; 122 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 28 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

Bước vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, các PTTĐ tiếp tục được phát động rộng khắp trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đặc biệt những năm gần đây, công tác thi đua, khen thưởng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể đã dần đi vào nề nếp, có sự chuyển biến về chất, được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. UBND tỉnh đã phân các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, trường học trong tỉnh thành các khối thi đua: Khối các cơ quan quản lý Nhà nước về tham mưu tổng hợp, Khối các cơ quan quản lý Nhà nước về nội chính, Khối tham mưu quản lý Nhà nước về KHKT, Khối các cơ quan Đảng, Khối MTTQ và các đoàn thể… Hằng năm, các khối thi đua đều duy trì nề nếp việc phát động, ký giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. UBND tỉnh đã duy trì việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua hằng năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực và phát động PTTĐ năm tiếp theo. Căn cứ các nội dung thi đua của tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, trường học của tỉnh đã tổ chức phát động nhiều PTTĐ với hình thức phong phú, nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của ngành, địa phương.

Một ca sản xuất của công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định (nay là Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) hưởng ứng phong trào thi đua. Ảnh: TL
Một ca sản xuất của công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định (nay là Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) hưởng ứng phong trào thi đua. Ảnh: TL

PV: Xin đồng chí cho biết công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động như thế nào đến các PTTĐ yêu nước trong thời gian qua?

Đồng chí Trần Tất Tiệp: Có thể khẳng định sự đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả, có tác dụng cổ vũ, động viên các PTTĐ phát triển rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, PTTĐ trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh với các phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”, phong trào “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn”, phong trào dồn điền đổi thửa… Kết quả đã giúp cho ngành nông, lâm, ngư nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, đảm bảo ổn định sản xuất và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Đặc biệt 2 năm qua, PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp cùng chung tay góp sức và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 2.300ha đất và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đồng ruộng, toàn tỉnh đã có 2 xã đạt 17 tiêu chí, 8 xã đạt 15 tiêu chí, 65 xã đạt từ 6 đến 14 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng 6 tiêu chí so với trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trên lĩnh vực sản xuất CN-TTCN đã tập trung khắc phục khó khăn về nguồn vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 20% mỗi năm, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. PTTĐ trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hướng vào các phong trào, cuộc vận động lớn như Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… Mỗi ngành, đoàn thể đều phát động những PTTĐ phù hợp nhằm động viên đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia, như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ, phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên,  phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo” của Hội Nông dân, PTTĐ “Dạy tốt, học tốt”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” của ngành giáo dục, phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” của LLVT tỉnh... Đặc biệt năm 2012, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, liên tục ở khắp các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Thông qua PTTĐ đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng. Kết quả PTTĐ năm 2012, toàn tỉnh đã có 81 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, 15 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 76 tập thể được nhận Bằng khen của Chính phủ, 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 92 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 431 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 676 tập thể và 1.215 cá nhân  được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã xét tặng nhiều danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu.

PV: Để tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa PTTĐ yêu nước, trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Tất Tiệp: Tuy đã có nhiều chuyển biến song việc phát động các PTTĐ và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như việc chia cụm, khối thi đua và phát động PTTĐ ở một số địa phương, đơn vị chưa phù hợp, hoạt động còn mang tính hình thức; việc chọn lựa, xây dựng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến chưa được chú trọng; công tác bình xét, đề nghị khen thưởng ở một số địa phương, đơn vị, cụm thi đua vẫn còn biểu hiện bình quân, dàn đều, mang tính luân phiên, việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất chưa được tiến hành thường xuyên, do đó chưa khuyến khích, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, đồng thời làm giảm ý nghĩa, hiệu quả của công tác thi đua. Từ đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân, nhất là những người lao động trực tiếp có thành tích phải được tôn vinh kịp thời. Để các PTTĐ yêu nước ngày càng phát triển rộng khắp, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai các PTTĐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi PTTĐ, kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra hiệu ứng tích cực và sự lan toả trong xã hội. Với quyết tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các PTTĐ theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh PTTĐ yêu nước” sẽ làm cho các PTTĐ thực sự là động lực, trở thành ý thức tự giác của mỗi cá nhân, tập thể để các PTTĐ yêu nước trở thành động lực của sự phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoài Phương (thực hiện)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com