Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
Cập nhật lúc07:22, Thứ Sáu, 14/06/2013 (GMT+7)

Ngày 13-6-2013, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố đến dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban TVTU đã chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng, chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN hằng năm; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng của các tầng lớp nhân dân; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ, xây dựng cơ quan quân sự, công an, biên phòng vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai, đúng luật… góp phần xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên vững mạnh và tạo nguồn cán bộ cơ sở địa phương. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã mở 744 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 90 nghìn đồng chí thuộc các đối tượng, 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 3.349 nhà tu hành, chức việc, 12 lớp cho 1.869 tín đồ phật tử, tổ chức giáo dục quốc phòng cho 706.980 lượt học sinh và 310.966 lượt sinh viên; giao 34.185 thanh niên cho các đầu mối nhận quân; tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, 8 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, 2 cuộc diễn tập sở, ngành, 130 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan, 190 cuộc diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN, 454 cuộc diễn tập chiến đấu trị an cấp xã; đầu tư 256 tỷ đồng nâng cấp, xây dựng mới công trình quốc phòng... góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc”, Nghị quyết số 08-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng SSCĐ cao, xây dựng bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, Công an nhân dân theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chính ủy Quân khu 3 đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả của các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân trong tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Các đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, LLVT trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của các cấp về nhiệm vụ QP-AN và xây dựng KVPT, phải cụ thể hóa thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, hoàn thành và đưa Trung tâm giáo dục quốc phòng của tỉnh vào hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Bộ Chính trị, xây dựng LLVT tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong chiến đấu, phòng thủ và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh, gắn củng cố QP-AN với phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng xã hội bền vững, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc./.

Tin, ảnh: Thuỷ Anh
 

Ý kiến của bạn
Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,