Hội LHPN tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp
Cập nhật lúc08:52, Thứ Ba, 21/05/2013 (GMT+7)

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) các cấp, coi đây là một “kênh” quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, nhất là kiến thức pháp luật cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Quang Trung (Vụ Bản) cung cấp tài liệu tuyên truyền về VSATTP đến hội viên.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Quang Trung (Vụ Bản) cung cấp tài liệu tuyên truyền về VSATTP đến hội viên.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của  Hội LHPN các cấp và tình hình thực tế, vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đều có kế hoạch kiện toàn đội ngũ BCV cấp tỉnh; chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và khả năng viết, nói. Các BCV có nhiệm vụ tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của địa phương và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp tới cán bộ, hội viên, đồng thời nắm bắt, phản ánh kịp thời với Hội LHPN tỉnh về diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội của các tầng lớp phụ nữ để kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN tỉnh đã kiện toàn, bổ sung 3 báo cáo viên, đến nay đội ngũ BCV phụ nữ cấp tỉnh có 55 đồng chí là cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố và 4 đơn vị trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố cũng thường xuyên củng cố xây dựng đội ngũ BCV. Hiện mỗi huyện, thành phố có từ 20-30 BCV, tuyên truyền viên hoạt động hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV, hằng năm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng thuyết trình, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tổ chức các hội thi tuyên truyền về ATGT, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, VSATTP, công tác Dân số - KHHGĐ… Qua tập huấn, đã giúp cho đội ngũ BCV các cấp hội có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng. Bên cạnh đó, hằng tháng, các BCV còn được cung cấp cuốn “Thông tin phụ nữ Nam Định”, các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, tài liệu về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống tệ nạn xã hội… để làm căn cứ, tư liệu xây dựng các bài thuyết trình… Những năm qua, đội ngũ BCV của Hội đã có đóng góp quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp phụ nữ. Nhờ đó, nhiều phong trào, cuộc vận động lớn của hội như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương” được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia… Năm 2012, toàn tỉnh có 388.632 hội viên phụ nữ được tuyên truyền, học tập về nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; trong đó có 376.613 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Qua bình xét, có 303.173 hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”, bằng 80,5%. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM”, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về chương trình xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú như tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi hội, tổ chức hội thi…; trong đó đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ BCV trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM. Trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho 1.193 BCV, tuyên truyền viên về nội dung xây dựng NTM. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã biên soạn ngắn gọn nội dung chương trình xây dựng NTM đăng trong cuốn “Thông tin phụ nữ Nam Định" làm tài liệu để các chi hội sử dụng trong sinh hoạt thường kỳ, giúp cán bộ, hội viên dễ hiểu, dễ nhớ, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí về NTM…

Ngoài đội ngũ BCV làm công tác tuyên truyền, đến nay đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sơ đều được rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Với trên 3.600 chi, tổ phụ nữ trong tỉnh, hằng năm, 100% các chi, tổ phụ nữ đều tổ chức sinh hoạt 3 đến 4 kỳ, nghe nói chuyện chuyên đề do các BCV của hội đảm nhiệm. Với phương châm “mỗi cán bộ hội là một tuyên truyền viên tích cực”, các cán bộ hội làm công tác tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, đồng thời lựa chọn những địa bàn khó khăn, vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, những địa phương đang có vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết để tổ chức tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của nhân dân, qua đó góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ vi phạm pháp luật, phụ nữ khiếu kiện vượt cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên cổ vũ các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,