Mỹ Lộc nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương
Cập nhật lúc07:18, Thứ Năm, 14/06/2012 (GMT+7)

Trong những năm qua, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được cấp uỷ, chính quyền huyện Mỹ Lộc quan tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Huyện uỷ, UBND huyện thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết của Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; thường xuyên củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; tổ chức các hoạt động phù hợp với từng địa bàn, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Ban CHQS huyện Mỹ Lộc kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí - trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ.
Cán bộ Ban CHQS huyện Mỹ Lộc kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí - trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ.

Hằng năm, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự tỉnh và của Huyện uỷ, Đảng uỷ - Ban CHQS huyện Mỹ Lộc đều có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của LLVT huyện. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện nền nếp, chất lượng; nội dung chương trình bảo đảm đúng, đủ theo quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn từng bước được nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Pháp lệnh Dự bị động viên (DBĐV); tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng DQTV cho các đầu mối đơn vị, đồng thời thực hiện tốt công tác phúc tra quản lý nguồn DBĐV, phối hợp rà soát sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho các đầu mối đơn vị với phương châm: “Gần gọn địa bàn, quân đâu cán đó”, bảo đảm đúng, đủ chất lượng chuyên nghiệp quân sự và tỷ lệ dự phòng hợp lý. Để nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hằng năm, lực lượng DQTV và DBĐV của huyện đều được huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian theo quy định, quân số tham gia huấn luyện đều đạt trên 90%; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng cao. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng luôn được quan tâm chú trọng. Cơ quan quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện các khâu của quá trình tuyển quân, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Đến đầu tháng 6, Ban CHQS huyện đã hoàn thành chương trình huấn luyện cho 193 dân quân mới kết nạp, 465 dân quân cơ động và dân quân tại chỗ, 113 tự vệ ở các đầu mối; tổ chức huấn luyện cho 110 DBĐV, chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; mở 1 lớp giáo dục quốc phòng - an ninh cho 100 người là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn, chủ nhiệm HTX nông nghiệp và hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học; tổ chức đăng ký tuổi 17 cho 601 thanh niên, sơ tuyển sức khỏe cho 712 thanh niên, chuẩn bị cho giao quân đợt II năm 2012…

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy - Ban CHQS huyện Mỹ Lộc, những năm qua, LLVT huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Thuỷ Anh

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,