Xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Ý Yên
Cập nhật lúc06:56, Thứ Ba, 17/04/2012 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Ý Yên hiện có 11.058 đảng viên sinh hoạt ở 89 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 32 đảng bộ xã, thị trấn và 57 đảng bộ, chi bộ cơ quan. Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Ban thường vụ huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Ý Yên đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khoá, hằng năm và chỉ đạo, hướng dẫn Đảng uỷ, UBKT đảng uỷ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong 3 năm qua, Huyện uỷ Ý Yên đã thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có 32 cuộc kiểm tra và 29 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào một số nội dung như: Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công tác phòng chống thiên tai; xây dựng làng văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quân sự - quốc phòng, an ninh trật tự địa phương, công tác quản lý đất đai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác cán bộ... Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban thường vụ huyện uỷ đều có kết luận, thông báo rõ ưu điểm, khuyết điểm, những mặt còn hạn chế, đồng thời yêu cầu cấp uỷ tổ chức Đảng được kiểm tra, giám sát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế. Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 31 đảng viên và 3 tổ chức cơ sở Đảng, thi hành kỷ luật Đảng đối với 7 đảng viên. Qua đó đã góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn ngừa những hạn chế, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời phát hiện những vấn đề bất hợp lý về cơ chế, chính sách để đề nghị với tổ chức Đảng cấp trên bổ sung, sửa đổi kịp thời. Các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là các Đảng uỷ xã: Yên Chính, Yên Hồng, Yên Trị, Yên Lợi, Yên Cường và Đảng uỷ Chi cục Thuế huyện.

Với việc chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, các cấp uỷ Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Ý Yên đã từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp. Chất lượng và số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, nhất là các cuộc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có sai phạm, đoàn kiểm tra chỉ đạo các tổ chức Đảng xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh và mang tính giáo dục cao, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, làm cho tổ chức Đảng ngày càng được củng cố, vững mạnh hơn, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015, trước mắt trong năm 2012, cấp uỷ và UBKT các cấp của Đảng bộ Ý Yên tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như quản lý, sử dụng đất, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, chấp hành quy chế làm việc trong Đảng. Đẩy mạnh công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ giám sát đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý. Tham mưu giúp cấp uỷ xử lý và xử lý dứt điểm về kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ./.

Phạm Quốc Tuấn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,