Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 16/03/2012 (GMT+7)

Toàn tỉnh hiện có 1.050 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng ở 10 đảng bộ huyện, thành phố và 6 Đảng uỷ trực thuộc với trên 99.300 đảng viên. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp trên 2.500 đảng viên mới, hàng nghìn đảng viên chuyển đến, chuyển đi do di chuyển chỗ ở, chuyển công tác… Trước năm 2003, các cơ sở dữ liệu về đảng viên hầu hết được quản lý bằng phương pháp thủ công, thông qua sổ sách, tài liệu và phiếu đảng viên nên khó khăn cho việc bảo quản, tra cứu các dữ liệu về đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban TVTU, từ năm 2004, Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thành phố và các đảng uỷ trực thuộc đã triển khai dự án “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên”, đưa tin học vào quản lý dữ liệu đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện hiệu quả dự án, Tỉnh ủy, các huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đều thành lập Ban quản lý dự án “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên”, hằng năm đều kiện toàn và bổ sung kịp thời thành viên Ban quản lý dự án và trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc cập nhật dữ liệu. Trong đó tại Tỉnh ủy được trang bị 1 máy chủ đặt tại Phòng CNTT thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, các máy trạm đặt tại phòng làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức và cán bộ chuyên trách của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để tiện cho việc theo dõi, quản lý. Ở các huyện ủy, Thành uỷ được trang bị 1 máy chủ và 4 máy trạm, 1 máy in, máy scan để quét ảnh. Máy chủ được cài phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên kết nối với máy chủ của Tỉnh uỷ qua đường truyền Mega-Wan. Đối với 2 Đảng ủy khối, mỗi đơn vị được trang bị 3 máy vi tính kết nối đồng bộ với máy trạm của Tỉnh uỷ qua mạng LAN, các Đảng uỷ còn lại được trang bị 1 máy vi tính và kết nối dữ liệu bằng phương pháp dùng USB. Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cài đặt bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và bàn giao các đĩa khoá, đĩa bảo mật cho tất cả các đơn vị. Bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên có nhiều ưu điểm thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu đảng viên như: Chức năng hệ thống báo cáo tăng, giảm đảng viên; danh sách đảng viên, phân tích đảng viên theo nghề nghiệp; báo cáo khen thưởng, kỷ luật… Để vận hành hệ thống đồng bộ, tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ và cử cán bộ đi tập huấn ở Trung  ương. Đến nay trung bình mỗi huyện đã có 2 cán bộ chuyên trách, trong đó có 1 cán bộ sử dụng bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và các dữ liệu về tổ chức, xây dựng Đảng ở Ban Tổ chức cấp uỷ và 1 cán bộ quản trị mạng ở Văn phòng cấp uỷ. Các cán bộ trực tiếp sử dụng bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đều có trình độ cao đẳng trở lên, được đào tạo tin học văn phòng...

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cập nhật thông tin từ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cập nhật thông tin
từ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Từ năm 2005, triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên việc nhập, cập nhật và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Công tác nhập phiếu đảng viên 4 trang được tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng sai sót, nhầm lẫn. Tháng 5-2005, khi Trung ương bàn giao về cho tỉnh, toàn tỉnh mới nhập được 3.656  phiếu đảng viên 4 trang, đến thời điểm này, đã có 97.372 phiếu đảng viên được nhập đủ 4 trang, 802 phiếu nhập 1 trang, chủ yếu là những đảng viên mới kết nạp. Bên cạnh đó, công tác nhập phiếu đảng viên được kết nạp lại, khai báo phiếu đảng viên chuyển đi, chuyển đến, đảng viên từ trần, đảng viên ra khỏi Đảng được các huyện ủy, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc thực hiện chính xác. Các biểu mẫu báo cáo được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời bổ sung kịp thời những thay đổi của đảng viên được công nhận chính thức, các thay đổi khác theo phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và mã số của các chi bộ, đảng bộ mới thành lập được báo cáo và cập nhật thường xuyên về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và kết nối đồng bộ dữ liệu từ tỉnh lên Trung ương. Một số đơn vị làm tốt công tác cập nhật dữ liệu là Đảng bộ Thành phố Nam Định, các đảng bộ huyện: Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Trực Ninh, Hải Hậu. Cùng với việc thực hiện chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, Ban Tổ chức các huyện ủy, Thành uỷ đã tạo lập được kho lưu trữ điện tử về cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ, phục vụ đắc lực cho việc tra cứu, quản lý thông tin về đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác, giúp cho việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được thuận tiện, kịp thời. Qua đó hỗ trợ đắc lực cho cấp uỷ các cấp trong công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp như: giúp BCH Đảng bộ các đơn vị xây dựng đề án nhân sự khoá mới, giúp công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội… Bên cạnh đó, việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy vi tính đã góp phần thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, phục vụ tốt cho công tác làm Thẻ đảng viên, Huy hiệu Đảng và việc quản lý đảng viên chặt chẽ hơn…

Việc triển khai chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý TCCS Đảng và đội ngũ đảng viên. Thời gian tới, để phát huy hiệu quả chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện con người, thường xuyên kiện toàn bổ sung Ban quản lý dự án các cấp, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, yêu cầu đảng viên khai phiếu bổ sung hằng năm để cập nhật kịp thời. Bố trí cán bộ trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên phải có trình độ tin học văn phòng trở lên và phải đảm nhận nhiệm vụ ít nhất 3 năm trở lên. Ban quản lý dự án cấp huyện cần sớm tham mưu với thường trực các huyện ủy, Thành uỷ triển khai chương trình phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đến 229 Đảng bộ xã, phường, thị trấn và chuẩn bị trang thiết bị, đội ngũ để thực hiện nâng cấp Bộ chương trình theo sự chỉ đạo của Trung ương./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,