Đảng bộ Giao Thuỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc20:06, Thứ Bảy, 10/03/2012 (GMT+7)

Năm 2011, cùng với việc chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Giao Thuỷ và UBKT các Đảng uỷ cơ sở trong huyện tập trung kiểm tra đảng viên, cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng; duy trì thường xuyên hoạt động giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Trong năm, UBKT Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 4 đảng viên vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thi hành kỷ luật 2 đảng viên; kiểm tra 7 Đảng uỷ cơ sở, 7 UBKT Đảng uỷ và 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở về việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra cũng như việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác kiểm tra; hướng dẫn UBKT cấp uỷ cơ sở kiểm tra 115 chi bộ cũng với nội dung tương tự. UBKT Huyện ủy Giao Thuỷ cũng thực hiện giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; phát hiện 2 đồng chí trên có khuyết điểm song chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công tác giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính Đảng luôn được UBKT Huyện uỷ và UBKT Đảng uỷ cơ sở duy trì thực hiện theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, giữ gìn sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Năm 2011, UBKT Huyện ủy Giao Thủy đã phát hiện, xử lý kỷ luật 23 đảng viên vi phạm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và một số vi phạm khác. Trong đó, khiển trách 11 đảng viên, cảnh cáo 9 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật được cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện đúng quy định do vậy trong năm không có đảng viên khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Đảng uỷ Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) họp bàn triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
Đảng uỷ Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) họp bàn
triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phạm Văn Tình, TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy Giao Thủy thời gian qua vẫn còn hạn chế. Nhiều cấp uỷ chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở còn bất cập. Chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn thiếu trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy và UBKT các cấp còn ngại va chạm, thiếu kiên quyết. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành thiếu đồng bộ, thường xuyên, kịp thời do vậy chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành trong công tác kiểm tra, giám sát.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Giao Thủy đang tập trung chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường quản lý tổ chức Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, xem xét xử lý nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức Đảng có vi phạm, phối hợp với cơ quan Nhà nước để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình của đơn vị, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết như: công tác cán bộ, công tác dồn diền đổi thửa, công tác quản lý đất đai, việc thực hiện Pháp lệnh và Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, giám sát của Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng./.

Bài và ảnh: Trần Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,