Đảng bộ Trực Ninh chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên

07:03, 01/03/2012

Những năm gần đây, Huyện ủy Trực Ninh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kếp nạp đảng viên mới theo phương châm: Chú trọng công tác phát triển Đảng về số lượng nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc và yêu cầu chất lượng. Việc kết nạp đảng viên mới phải gắn liền với việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó tập trung vào những xã còn khó khăn, quan tâm kết nạp Đảng cho đối tượng là những nhân tố mới tích cực, quần chúng ưu tú trực tiếp lao động sản xuất, quần chúng ưu tú trong độ tuổi đoàn viên thanh niên.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn Cổ Lễ họp bàn triển khai đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong năm 2012 và những năm tiếp theo.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn Cổ Lễ họp bàn triển khai đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phân công các cán bộ theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình ở các Đảng bộ cơ sở để có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm và giúp đỡ, đôn đốc thực hiện đạt hiệu quả. Các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới và phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Để tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú rèn luyện, cống hiến và phấn đấu trở thành đảng viên, các Đảng bộ cơ sở đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… được củng cố, đẩy mạnh các hoạt động tập hợp, thu hút cán bộ, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể đã phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực như: phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên, phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Phụ nữ… đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất ở các thôn, xóm và khu dân cư. Qua phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã xuất hiện những nhân tố mới để các tổ chức cơ sở Đảng phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nhờ thường xuyên chăm lo và có những biện pháp chỉ đạo sâu sát, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở nên hằng năm công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện Trực Ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2011, Đảng bộ Trực Ninh đã kết nạp 228 đảng viên mới. Trong số đảng viên mới kết nạp, có 130 đảng viên nữ, 15 đảng viên gốc giáo; 134 đảng viên trẻ; 62 đảng viên có trình độ đại học trở lên… Các Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là Thị trấn Cổ Lễ, các xã Liêm Hải, Trực Chính, Trung Đông, Trực Đại, Trực Mỹ… Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2-2012, Đảng bộ Trực Ninh đã kết nạp hơn 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện hiện nay lên gần 9.000 đảng viên.

Việc thường xuyên chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với việc quan tâm rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Phạm Quốc Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com