Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

10:10, 11/10/2010

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định

Kính thưa đ/c Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; hôm nay Hội Nông dân tỉnh ta tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tôi chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nông dân là lực lượng rất to lớn của dân tộc (hiện chiếm khoảng gần 70% dân số của cả nước). Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn luôn chăm lo và giải quyết đúng đắn các vấn đề về nông dân, củng cố khối liên minh công nông, đấu tranh chống những xu hướng đánh giá thấp vai trò của nông dân. Giai cấp nông dân cả nước nói chung và giai cấp nông dân Nam Định nói riêng là lực lượng vững chắc trong khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức, không tiếc sức người, sức của đóng góp cho cách mạng, góp phần đưa nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày 14-10-1930 với sự ra đời của tổ chức Nông hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, là một mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển của tổ chức hội, một tổ chức chính trị xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với sự trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, nông dân tỉnh nhà luôn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có những đóng góp xứng đáng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương và xây dựng nông thôn. Phong trào: "Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng" đã trở thành phong trào xuyên suốt của các cấp hội, góp phần làm cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà có bước phát triển khá toàn diện, kinh tế nông nghiệp phát triển tích cực theo hướng CNH-HĐH. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 3,8%/năm trở lên, sản lượng thóc đạt gần 1 triệu tấn; là tỉnh nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc về năng suất lúa, bình quân đạt 118,4 tạ/ha/năm, giá trị trên 1ha canh tác đạt trên 70 triệu đồng, GDP bình quân nhân khẩu đạt 14,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,5% năm 2005, đến nay chỉ còn 6%; các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, các mô hình kinh tế nông trại, gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác bước đầu hoạt động khá hiệu quả. Các làng nghề được khôi phục và phát triển, những gương điển hình trong sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng xuất hiện ngày càng nhiều. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần tích cực vào việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn như: Trường học, cơ sở y tế, đường giao thông, điện chiếu sáng, các phương tiện nghe nhìn phát triển nhanh… Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hoá, phong trào nông dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cũng được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao.

Trong những năm qua, tổ chức hội và phong trào nông dân tỉnh Nam Định đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được và sự đóng góp của tổ chức hội vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dành sự quan tâm chỉ đạo tới công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Nam Định, mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra đối với công tác hội và phong trào nông dân, đó là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà những năm qua chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp chưa hình thành được vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hoá lớn.

- Những mô hình, điển hình trong nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều và chưa được phổ biến, nhân rộng.

- Chất lượng hoạt động ở nhiều cơ sở hội còn hạn chế, cần phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Trong những năm tới, để vai trò, vị trí của tổ chức hội thật sự được khẳng định rõ nét, phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, xứng đáng là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, nhất là Nghị quyết 7 khoá X của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tôi đề nghị các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số  nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức một cách toàn diện cho cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là NQ đại hội Đảng bộ các cấp; những chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội nông thôn, luật pháp và các cơ chế chính sách về quản lý đất đai, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Khiếu nại, tố cáo...

2. Tích cực hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát huy nội lực, khai thác triệt để mọi tiềm năng thế mạnh của từng vùng, miền, tổ chức truyền nghề, dạy nghề, tạo việc làm mới cho nông dân, chuyển dần một bộ phận lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; đặc biệt là kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản do nông dân sản xuất ra và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hoá.

3. Tiếp tục vận động nông dân tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, khuyến khích các hộ nông dân tích tụ ruộng đất bằng nhiều hình thức, thực hiện theo mô hình kinh tế hợp tác, HTX, kinh tế nông trại, gia trại, trang trại...

4. Tổ chức hội phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo tính sát thực, phù hợp với nhu cầu lợi ích của hội viên, xây dựng Hội Nông dân các cấp, nhất là cơ sở hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là nơi tập hợp đoàn kết hướng dẫn hội viên, làm nòng cốt trong các cuộc vận động và phong trào thi đua của nông dân. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp, nhất là cán bộ Hội Nông dân cơ sở, đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp - nông thôn.

5. Phát huy hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở, tính năng động sáng tạo của nhân dân lao động, Hội Nông dân các cấp phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể quần chúng vận động nông dân thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phòng chống các tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hoá gắn với những nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" theo tinh thần NQ TW 5 khoá VIII của Đảng. Thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nông dân giữ gìn tốt trật tự an ninh nông thôn, chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền tham nhũng gây phiền hà sách nhiễu cho dân...

Thưa toàn thể các đồng chí!

80 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh nhà có quyền tự hào về sự trưởng thành, những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Đảng bộ nhân dân tỉnh nhà. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp cần nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình, xứng đáng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp văn minh.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tôi xin gửi tới toàn thể bà con nông dân, cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh lời chào thân ái, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc hoạt động  công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được những thành tích cao hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

[links()]

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com