Ban TVTU tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010

09:08, 27/08/2010

Ngày 26-8-2010, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010. Đồng chí Chu Văn Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được xây dựng, triển khai kịp thời, chất lượng được nâng cao, cơ bản đảm bảo quy định của Trung ương và bám sát nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương. Đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tỉnh. Việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát các lĩnh vực phức tạp, dễ có vi phạm đã có tiến bộ. Công tác giám sát được quan tâm, dần đi vào nền nếp. Bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; công tác đào tạo, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, từ năm 2006 đến nay, BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng 27 chuyên đề kiểm tra, đã tiến hành kiểm tra đối với 75 tổ chức Đảng; ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 1981 đảng viên và 632 tổ chức Đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 132 đảng viên và 969 tổ chức Đảng… Bên cạnh việc phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, cấp ủy Đảng các cấp còn giám sát theo chuyên đề đối với 563 tổ chức Đảng và 433 đảng viên. Các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy đã được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy trình, giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao cũng được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các nội dung: Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đảng cấp dưới; Giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Kiểm tra tài chính Đảng và việc thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí; Giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao... Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã cơ bản xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, nâng cao tính phòng ngừa, xây dựng.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 - 2015 của tỉnh ta là tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và các chương trình chuyên đề của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Mở rộng và đưa các hoạt động giám sát đi vào nền nếp, có hiệu quả, thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Trước mắt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2010: Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội cấp trên, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tích cực triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã đề ra đồng thời tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra các cấp và các ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy và quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com