Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

08:07, 09/07/2010

(Do đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
trình bày tại kỳ họp)

 

Mô tả ảnh.
 

[links()]

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010:

6 tháng đầu 2010 chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có thuận lợi là kinh tế cả nước đã bắt đầu phục hồi, xã hội ổn định nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn: khô hạn gay gắt, dịch bệnh phức tạp, thiếu điện. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của chính quyền, sự cố gắng của các ngành cùng toàn quân và dân trong tỉnh, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cao so với cùng kỳ.

1 - Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường:

- Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân là 108086 ha, cây hàng năm các loại tăng 0,76% so cùng kỳ. Vụ lúa xuân gieo trồng 78096ha (giảm 243 ha so cùng kỳ), trong đó giống lúa lai chiếm 38% diện tích. Đầu vụ, do khô hạn kéo dài nên có khoảng 1000 ha lúa ở các huyện ven biển bị ảnh hưởng mặn. Diện tích lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen là 1327 ha, chủ yếu trên những chân ruộng đã bị bệnh trong vụ mùa 2009. Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp, nhất là các biện pháp làm thuỷ lợi nội đồng, do đó đã chủ động hoàn toàn khâu chống hạn; phòng chống bệnh lùn sọc đen ngay từ khâu xử lý thóc giống, đồng thời áp dụng tốt các biện pháp thâm canh nên lúa xuân sinh trưởng tốt, độ đồng đều khá. Năng suất lúa xuân đạt 67,85 tạ/ha, tăng 0,52 tạ/ha so với vụ xuân 2009. Sản lượng lương thực ước 546,4 ngàn tấn (trong đó thóc là 529,9 ngàn tấn), đạt 58,1% kế hoạch năm và tăng 0,6% so cùng kỳ.

- Hoàn thành đại hội xã viên nhiệm kỳ 2009-2014 tại 297/306 HTX nông nghiệp và 24/24 HTX diêm nghiệp, thủy sản, nấm. Toàn tỉnh đã có 211 (100%) xã, thị trấn thành lập Ban nông nghiệp và đi vào hoạt động; là tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập Ban nông nghiệp xã ở tất cả các xã, thị trấn. Tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Đường và 10 xã điểm của tỉnh.

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước 61082 tấn, tăng 11,1% so cùng kỳ. Mặc dù đã tăng cường giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng dịch lợn tai xanh đã phát sinh tại huyện Trực Ninh; tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, đến nay dịch đã được khống chế, thu hẹp; tổng số lợn đã phải tiêu huỷ là 2704 con, với trọng lượng 46259 kg (đến nay đã công bố hết dịch).

- Phát động Tết trồng cây Xuân Canh Dần và triển khai kế hoạch trồng cây vụ xuân 2010. Đã trồng được 1 triệu cây phân tán các loại, đạt 50% kế hoạch; trồng 127 ha rừng phòng hộ tập trung, đạt 39,9% kế hoạch; chăm sóc, trồng dặm 397 ha rừng; bảo vệ 1065 ha rừng phòng hộ khu vực xung yếu.

- Sản lượng muối ước 25000 tấn, bằng 83,3% cùng kỳ và đạt 29,4% kế hoạch.

- Sản lượng thủy sản ước đạt 45,2 nghìn tấn, tăng 4,6% cùng kỳ và đạt 50,7% kế hoạch. Trong đó: Sản lượng đánh bắt 22 nghìn tấn, tăng 0,16% và đạt 57,6% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng 23,2 nghìn tấn, tăng 9,1% và đạt 45,6% kế hoạch.

- Đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành và triển khai nhiệm vụ PCLB năm 2010. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ".

- Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của 10 huyện, thành phố. Hoàn thành công tác kiểm kê đất năm 2010 tại 229 xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xử lý môi trường.

2. Công nghiệp - Thương mại:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3950 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 40,4% kế hoạch năm (6 tháng năm 2009 tăng 9,3%). Trong đó, công nghiệp Trung ương 559,1 tỷ đồng, tăng 5,4% và đạt 39% kế hoạch; công nghiệp địa phương 3062,3 tỷ đồng, tăng 15,3% và đạt 40,6% kế hoạch; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 328,4 tỷ đồng, tăng 17,7%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước 5546,8 tỷ đồng, tăng 23,3% so cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, không để giá cả tăng đột biến; đã kiểm tra 1231 lượt, xử lý 511 vụ vi phạm. Chỉ số chung giá tiêu dùng tháng 6-2010 tăng 3,56% so với tháng 12-2009 (bình quân mỗi tháng tăng 0,58%) (thấp hơn mức tăng bình quân cả nước là 4,7%).

- Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước 98 triệu USD, tăng 3,9% so cùng kỳ và đạt 42,6% kế hoạch năm. Trong đó, các doanh nghiệp Trung ương đạt 19,8 triệu USD, tăng 1%; doanh nghiệp địa phương đạt 56,2 triệu USD, tăng 3,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22 triệu USD, tăng 6,9%; giá trị hàng hoá nhập khẩu ước 71,3 triệu USD, giảm 1,7% so cùng kỳ.

3. Đầu tư - Xây dựng - Giao thông - Truyền thông - Điện lực:

- Công tác triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển đã được các cấp quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình đê, kè phòng chống lụt bão và một số công trình trọng điểm của tỉnh. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý, điều hành đạt 1752,9 tỷ đồng, tăng 647,7 tỷ đồng so kế hoạch. Ước thực hiện vốn đầu tư phát triển xã hội 6 tháng đạt 4009 tỷ đồng tăng 27% so cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách Nhà nước ước 950 tỷ đồng. Thanh toán ước 510 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình cấp bách phòng chống lụt bão trước mùa mưa bão, các công trình trọng điểm: Quốc lộ 21, đường 490C, đường 21 mới đoạn Mỹ Lộc - Nam Định… Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đồng ý cho tỉnh lập đề án xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ. Ký ghi nhớ đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nam Định (tại xã Hải Ninh, Hải Châu - Hải Hậu), tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 4,5 tỷ USD công suất 2400MW trên diện tích 307 ha. Ký chứng nhận đầu tư cho Trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường, vốn đầu tư 130 tỷ đồng.

- Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm: Đường 21 Nam Định - Thịnh Long, đường 490C, đường BOT, BT, Khu di tích Văn hoá Trần.

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình: Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Sò; kiên cố kênh chính trạm bơm Cổ Đam; xử lý đê, kè Kiên Chính; kè Công Đoàn - Đoàn Hiệu và kè đông cống Thanh Niên; 13 cống dưới đê; cứng hoá mặt đê 26km; 2 bãi đỗ xe Đền Trần, đường Trần Thừa thuộc dự án Văn hoá Trần; 41/88 trụ sở xã, 874 phòng học, 9/11 công trình bệnh viện huyện.

- Thẩm tra, thẩm định thiết kế - dự toán, thiết kế cơ sở 221 công trình và hạng mục công trình, loại ra khỏi dự toán 91 tỷ đồng. UBND tỉnh và các ngành đã nghe báo cáo, cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định.

- Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. Trong 6 tháng, vận tải hàng hoá tăng 29,3% và luân chuyển hàng hoá tăng 39,5%. Vận tải hành khách tăng 15,8% và luân chuyển hành khách tăng 15,8%. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông và tăng cường kiểm tra các đò ngang chở khách.

- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Mật độ thuê bao điện thoại đạt 117 máy/100 dân. Đã đưa vào hoạt động hệ thống truyền hình trực tuyến nội tỉnh từ Văn phòng UBND tỉnh đến UBND các huyện, thành phố.

- Trong những tháng mùa hè sản lượng điện của tỉnh bị giảm, chỉ tập trung ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng và cho sản xuất; các khu vực đô thị và vùng nông thôn trong tỉnh vẫn phải thực hiện cắt điện luân phiên. Lập và trình duyệt dự án đầu tư cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận (giai đoạn II), với tổng vốn 715 tỷ đồng. Đã khởi công 143 dự án với tổng giá trị vốn đầu tư 195 tỷ đồng.

4. Tài chính - Ngân hàng - Đăng ký kinh doanh:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 515,5 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán. Trong đó, thu nội địa 486 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, bằng 93,2% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 29,5 tỷ đồng, đạt 34,7% dự toán và bằng 86,5% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước 2254,5 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán năm.

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn, tổng dư nợ được hỗ trợ đến hết tháng 6 ước 1084 tỷ đồng (tổng 14313 tỷ, tăng 1418 tỷ).

Trong 6 tháng đã có thêm 256 doanh nghiệp, 10 chi nhánh và 4 văn phòng đại diện ĐKKD với tổng số vốn đăng ký 890 tỷ đồng, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký lên 3271 với số vốn đăng ký 38324 tỷ đồng.

5. Văn hoá - Xã hội:

- Hoàn thành năm học 2009-2010 ở các cấp học, ngành học. Tổ chức thi tốt nghiệp bậc THPT, bổ túc THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế; kết quả, đã có 99,78% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 97,01% thí sinh đỗ bổ túc THPT; 36/72 trường và Trung tâm GDTX có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010; có 82/84 (97,6%) em đạt giải (trong đó có 7 giải nhất, 33 giải nhì, 39 giải 3 và 3 giải khuyến khích); kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay khu vực (11 tỉnh) có 23/30 học sinh đạt giải, xếp thứ nhất toàn đoàn (4 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải 3 và 6 giải khuyến khích). Đã hoàn thành kiên cố hoá 828 phòng học đưa vào sử dụng và đang tiếp tục thi công xây dựng 847 phòng học. Xây dựng đề án "Phát triển giáo dục Mầm non tỉnh Nam Định đến năm 2015".

- Chủ động phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định; công tác tiêm chủng, phòng chống suy dinh dưỡng được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện đề án "Thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone".

- Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức thăm, tặng quà và trợ cấp cho người có công, các đối tượng xã hội đón Tết Canh Dần; với tổng số tiền 16,5 tỷ đồng. Đã cho 4200 hộ nghèo vay 50,5 tỷ đồng; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay 180 tỷ đồng; vay giải quyết việc làm 4,3 tỷ đồng; vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 5,1 tỷ đồng. Công tác dạy nghề và tạo việc làm được chú trọng, đã triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo việc làm mới cho 14308 lượt người, đạt 52% kế hoạch. Khai trương Sàn giao dịch việc làm, qua 3 phiên giao dịch đã có 115 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động; hơn 3000 lao động đến tìm việc, 520 lao động được tuyển dụng tại Sàn.

- Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 270 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch.

- Triển khai nhiệm vụ KH&CN khảo sát hiện trạng công nghệ năm 2010 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 8 đợt kiểm tra đo lường và chất lượng các sản phẩm hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh.

- Công tác quản lý lễ hội được tăng cường, nhất là Lễ hội chợ Viềng và Lễ Khai ấn đền Trần đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn các năm trước. Tập trung huấn luyện vận động viên để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm, hoạt động du lịch tăng trưởng khá, ước 6 tháng đầu năm lượng du lịch đạt trên 870 nghìn lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 65 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2009.

- Hoạt động phát thanh và truyền hình tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế - văn hoá - xã hội trên địa bàn; các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tuyên truyền công tác sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, vệ sinh môi trường, phòng chống lụt bão...

6. Xây dựng chính quyền:

- Hoàn thiện đề án triển khai thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định số lượng, chức danh, chế độ đối với công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Kiện toàn, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các ngành, các huyện do tỉnh trực tiếp quản lý.

- Hoàn chỉnh việc rà soát thủ tục hành chính giai đoạn II, cắt giảm, điều chỉnh 63% số thủ tục hành chính.

- Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; tổng kết phong trào thi đua của tỉnh năm 2009, phát động thi đua năm 2010. Sơ kết việc thực hiện Nghị định 87 về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp Nhà nước và Cty cổ phần trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động của các tôn giáo ổn định, tuân thủ các quy định của Nhà nước và địa phương. Quan hệ giữa chính quyền các cấp với các chức sắc tôn giáo tốt hơn.

7. Quốc phòng, An ninh, Nội chính:

- Duy trì nghiêm các chế độ quy định bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành kế hoạch giao quân đợt 1, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng quy trình, an toàn, đúng luật. Tổng kết 10 năm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010).

- Tập trung cao các lực lượng, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp.

- Công tác tiếp dân được duy trì theo đúng quy định. Các cấp trong toàn tỉnh đã tiếp 1765 lượt công dân, tăng 67%; trong đó có 123 đoàn có từ 3 người trở lên, tăng 2,4 lần so cùng kỳ. Trong đó, lãnh đạo tỉnh tiếp 39 lượt đoàn với 234 lượt người, huyện và các ngành tiếp 84 lượt đoàn với 1531 lượt người. Tiếp nhận, xử lý 1040 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng 2,1 lần so cùng kỳ. Đã giải quyết được 301/408 vụ việc, đạt 74%.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và thẩm định dự thảo các văn bản do HĐND - UBND tỉnh ban hành. Tổ chức trợ giúp pháp lý tại các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực trên các lĩnh vực dân sự, hành chính, đất đai, hình sự, hôn nhân và gia đình, thừa kế. Công tác thi hành án dân sự có nhiều cố gắng; tổ chức thi hành xong 1586 việc đạt 71% tổng số việc có điều kiện thi hành.

* Đánh giá chung: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2010:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP - giá so sánh 1994) ước đạt 4865,6 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2009 (kế hoạch năm: tăng 9-10%).

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2450,2 tỷ đồng, tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2009 (kế hoạch: tăng 2-2,5%).

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3949,7 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 40,45% kế hoạch (kế hoạch: tăng 17% trở lên).

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2009 (kế hoạch: tăng 9,5% trở lên);

- Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 98 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 42,6% kế hoạch năm (kế hoạch: 230 triệu USD);

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 4009 tỷ đồng, tăng 27,8% (kế hoạch: tăng khoảng 15%), trong đó vốn nhà nước 974 tỷ đồng.

- Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước 515,5 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán (kế hoạch: thu 1150 tỷ đồng).

- Giải quyết việc làm cho 14,3 ngàn lượt người (trong đó có 1068 người đi xuất khẩu lao động), đạt 52% kế hoạch (kế hoạch: 27,5 ngàn lượt người).

Như vậy: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 của tỉnh ổn định và có bước phát triển mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt năng suất và sản lượng cao, sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá. Các công trình đầu tư xây dựng được triển khai mạnh và đảm bảo tiến độ, nhất là các công trình giao thông, phòng chống thiên tai, kiên cố hoá trường lớp học, bệnh viện tuyến huyện.... Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì có chất lượng; thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội.

Công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp tập trung, thống nhất, quyết liệt, có hiệu quả. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả thiết thực. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nguyên nhân của những kết quả đạt được:

- Nền kinh tế của cả nước đang phục hồi. Được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương.

- Sự lãnh đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng và giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo điều hành năng động và quyết liệt của chính quyền các cấp.

- Phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân từng bước được đổi mới, nhất là công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Nghĩa Hưng, phường Trường Thi thành phố Nam Định. Công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư thiết thực có nhiều hiệu quả. Có sự đóng góp tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là những tập đoàn lớn.

* Một số tồn tại cần tập trung khắc phục:

Một số dự án triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách từ đất và thuế xuất nhập khẩu thấp so với dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án, địa phương còn phức tạp, chậm, không đảm bảo tiến độ. Cơ cấu đào tạo nghề còn bất hợp lý, chất lượng đào tạo nghề chưa cao. Chưa triển khai được nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân những tồn tại:

Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, chưa có những biện pháp hữu hiệu để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Có nơi, có việc, cán bộ công chức ở một số cơ quan, địa phương chưa tâm huyết, quyết liệt với nhiệm vụ được phân công. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ, một số quy định khó thực hiện. Nguồn điện chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống của nhân dân.

II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP LỚN THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010:

1. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường:

- Tập trung triển khai quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất vụ mùa, vụ đông với tinh thần hết sức khẩn trương, đảm bảo gieo cấy lúa, trồng màu trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu diện tích lúa mùa đạt 79500 ha; cây vụ đông đạt 19000ha. Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác giám sát và chủ động đối phó với dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm.

- Tập trung đánh bắt cá vụ Nam, chủ động thăm dò tìm kiếm ngư trường để đánh bắt có hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý người và phương tiện đánh bắt hải sản; thông tin, báo bão kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khai thác trên biển.

- Thường trực phòng chống lụt bão theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn những vi phạm pháp lệnh đê điều. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão; đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho các tuyến đê biển, đê sông.

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất 5 năm (2005-2010) và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất - quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015). Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp 15000 giấy CNQSDĐ. Tập trung cao cho việc thẩm định phân loại nguồn gốc SDĐ và thẩm định hồ sơ thu hồi đất GPMB đối với các dự án: Tỉnh lộ 490C, đường BT, khu di tích Văn hoá Trần… Nhân rộng mô hình về xây dựng môi trường bền vững trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

2. Công nghiệp - Thương mại:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất, bố trí lại thời gian sản xuất hợp lý khắc phục ảnh hưởng tình trạng cắt điện luân phiên, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước, tiết kiệm chi phí để tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả đầu tư.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo 06 phương án của Ban Chỉ đạo 127/TW về chống buôn lậu vận chuyển, sản xuất hàng giả, hàng lậu, hàng cấm và gian lận thương mại; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm quy định về quản lý giá.

3. Đầu tư, xây dựng, giao thông, truyền thông, điện lực:

- Hoàn thiện đề án xây dựng phát triển nhà ở xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020. Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đôn đốc các chủ đầu tư dự án mới đã được bố trí vốn năm 2010, nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục khởi công trước 15-8-2010. Phấn đấu thông xe kỹ thuật quốc lộ 21 - Nam Định - Thịnh Long, cơ bản thông xe kỹ thuật đường BOT Nam Định - Phủ Lý; hoàn thành 70-80% trở lên khối lượng đường 490C giai đoạn 1; hoàn thành kiên cố hoá 532 phòng học, 3 bệnh viện tuyến huyện; đưa trung tâm truyền hình khu vực vào hoạt động…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các thủ tục xây dựng nhà máy nhiệt điện Nam Định. Tập trung xây dựng quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

- Tăng cường quản lý công tác vận tải, kiểm tra luồng, tuyến, điểm đỗ xe, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tích cực vận động toàn dân ủng hộ để thực hiện công tác GPMB, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm; Khu công nghiệp Bảo Minh, đường 21 mới Nam Định - Phủ Lý (BOT, BT), đường 490C, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua tỉnh Nam Định).

- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống lụt bão. Duy trì phục vụ tốt hoạt động họp truyền hình trực tuyến của tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện các dự án đầu tư cải tạo hoàn thiện lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận giai đoạn II.

4. Tài chính, Ngân hàng:

Tích cực khai thác các nguồn thu, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2010. Hoàn thiện đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức về phân bổ ngân sách giai đoạn áp dụng cho thời kỳ ổn định mới 2011-2015. Đẩy mạnh cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

- Tổng kết năm học 2009-2010, tổ chức tốt công tác tuyển sinh và kế hoạch năm học 2010-2011 các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chế độ chính sách khám chữa bệnh cho các đối tượng trẻ em, người nghèo, người có công và bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình năm 2010; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh năm 2010.

- Triển khai thanh tra chuyên đề về sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hoá, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá, xăng dầu.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình MTQG giải quyết việc làm và chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2006-2010 và dự kiến xây dựng giai đoạn 2011-2015. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và người lao động bị mất việc làm để có cơ hội tìm việc làm mới, gắn giữa đào tạo nghề với tạo việc làm.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục vận động các đối tượng tham gia BHXH và BHYT bắt buộc và vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện.

- Tổng kết 10 năm thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nhằm xây dựng môi trường văn hoá, lối sống văn hoá lành mạnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trẻ, chuyên nghiệp để tham gia các giải thể thao thành tích cao, đặc biệt trong Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tốt lễ hội Đền Trần trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Xúc tiến các công việc phục vụ cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, được tổ chức tại Nam Định.

- Hoạt động phát thanh, truyền hình tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thông tin hướng dẫn kịp thời về sản xuất, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão.

6. Công tác xây dựng chính quyền:

- Triển khai thực hiện Luật Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ công chức. Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2011.

- Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ III;

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

7. An ninh, quốc phòng, nội chính:

- Hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự và tổ chức giao quân đợt 2-2010. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng theo kế hoạch.

- Đảm bảo tốt an ninh chính trị trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp giải quyết tình hình khiếu tố, nhất là việc khiếu tố liên quan đến đền bù, GPMB. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

- Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân theo quy định. Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân để tự giác chấp hành pháp luật.

8. Các cấp, các ngành triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com