,
Cập nhật lúc: 06:50 |18/05/2018
Ngày 19-5-1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin về sự kiện này được đăng trên trang nhất Báo Cứu Quốc ngày 18-5-1946 ở bài báo đặc biệt "Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam". Thực ra ở tuổi 56 lúc ấy (cũng như từ đó về sau), Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ đặt ra tiền lệ kỷ niệm sinh nhật mình...
,
,
.
,
,
,
,