Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

Ngày 24-6, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Khám sàng lọc miễn phí cho 54 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

24/06/2022, 17:24/ Tin tức - Sự kiện

Khám sàng lọc miễn phí cho 54 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Trong 2 ngày 23 và 24-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng (Bộ LĐ, TB và XH) tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người khuyết tật hệ vận động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Nam Trực và thành phố Nam Định.

Trong 2 ngày 23 và 24-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Viện Chỉnh hình phục hồi chức năng (Bộ LĐ, TB và XH) tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người khuyết tật hệ vận động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Nam Trực và thành phố Nam Định.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 6 tháng đầu năm tăng 12,5% so cùng kỳ

24/06/2022, 21:38/ Tin tức - Sự kiện

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 6 tháng đầu năm tăng 12,5% so cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao song hoạt động vận tải duy trì đà phục hồi, đặc biệt là vận tải hành khách, khi các tuyến xe đường dài được mở lại và số chuyến tăng lên đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; vận tải hàng hóa tăng trưởng theo sự hồi phục sản xuất, kinh doanh.

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao song hoạt động vận tải duy trì đà phục hồi, đặc biệt là vận tải hành khách, khi các tuyến xe đường dài được mở lại và số chuyến tăng lên đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; vận tải hàng hóa tăng trưởng theo sự hồi phục sản xuất, kinh doanh.

Triệu tập kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

26/06/2022, 18:27/ Tin tức - Sự kiện

Triệu tập kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-HĐND ngày 24-5-2022 của HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thứ bảy), ngày 15-6-2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-HĐND ngày 24-5-2022 của HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thứ bảy), ngày 15-6-2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản

24/06/2022, 21:39/ Tin tức - Sự kiện

Tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản

Ngày 23-6-2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 446/UBND-VP3 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020, văn bản số 3152/VPCP-CN ngày 21-5-2022 ...

Ngày 23-6-2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 446/UBND-VP3 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020, văn bản số 3152/VPCP-CN ngày 21-5-2022 ...

Ban hành 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII

25/06/2022, 16:39/ Tin tức - Sự kiện

Ban hành 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII

Ngày 16-6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, là Nghị quyết 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21.

Ngày 16-6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, là Nghị quyết 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

25/06/2022, 13:08/ Tin tức - Sự kiện

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, ngày 24-6-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, ngày 24-6-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Thường trực HĐND tỉnh họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

24/06/2022, 17:20/ Tin tức - Sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

Chiều 24-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh từ sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến nay của UBND tỉnh.

Chiều 24-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh từ sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến nay của UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

24/06/2022, 15:05/ Tin tức - Sự kiện

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Sáng 24-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp...

Sáng 24-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp...

Cục Quản lý thị trường kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

24/06/2022, 21:33/ Tin tức - Sự kiện

Cục Quản lý thị trường kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

Chiều 24-6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và kỷ niệm 65 năm truyềnthốngxây dựng và trưởng thành của lực lượng QLTT. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Chiều 24-6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và kỷ niệm 65 năm truyềnthốngxây dựng và trưởng thành của lực lượng QLTT. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem thêm