UBND tỉnh ban hành Quyết định về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

03:08, 10/08/2022

Ngày 8-8-2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký ban hành Quyết định số 23-QĐ/UBND của UBND tỉnh về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, UBND tỉnh Nam Định quy định: Xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025… Về thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 - 2025; trong đó năm 2021 bằng hoặc hơn 66 triệu đồng, năm 2022 bằng hoặc hơn 72 triệu đồng, năm 2023 bằng hoặc hơn 83 triệu đồng, năm 2024 bằng hoặc hơn 93 triệu đồng, năm 2025 bằng hoặc hơn 103 triệu đồng (hàng năm sẽ rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế)...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-8-2022./.


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com