Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

12:07, 06/07/2022

* Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 6-7, sau hai ngày làm việc, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; qua báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Cơ bản kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có những kết quả cụ thể, còn một số ít vấn đề đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết. Kỳ họp đã thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. Kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận đảm bảo dân chủ và chất lượng. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo dân chủ, thẳng thắn và nêu cao tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn là các vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, như: Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; việc chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế; chi trả tiền bồi dưỡng cho phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan cơ bản đã trả lời rõ những nội dung mà cử tri quan tâm, trọng tâm là những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước đến nay; với 50 nội dung, trong đó có 38 nội dung mới; 5 nội dung cử tri đã kiến nghị và đang được giải quyết nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị; 4 nội dung đã được trả lời; 3 nội dung kiến nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cùng với những kiến nghị của cử tri được chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh để xử lý theo quy định… Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các ngành, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Sau ý kiến trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tâm huyết, trách nhiệm về các báo cáo của UBND tỉnh và đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời báo cáo làm rõ một số nội dung các đại biểu chất vấn và cử tri quan tâm; đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. Bên cạnh đó, UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, giám sát của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của các ban, cơ quan của Đảng, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh để UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành ở  mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan dự họp. Đồng thời nhấn mạnh kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình để tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện kiến nghị của cử tri và việc thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com