Ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW

12:04, 15/04/2022

Sáng 15-4, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị: Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2022-2026. Dự hội nghị có đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Cụ thể gồm 4 nội dung phối hợp thường xuyên trong “thực thi pháp luật, triển khai kế họach phát triển kinh tế - xã hội” và 2 nội dung phối hợp khi “giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Về phương thức phối hợp gồm ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thường xuyên hàng năm hoặc theo các chương trình, dự án, đề án lớn. Khi có các vụ việc “phức tạp”, “nhạy cảm”, cơ quan liên quan các cấp phải thông tin kịp thời bằng nhiều kênh tới Ban Tuyên giáo cùng cấp để phối hợp xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền phù hợp, nhanh chóng và hiệu quả.

Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, qua đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để công tác phối hợp đạt kết quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định 238 làm tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đối với các vấn đề, vụ việc “phức tạp”, “nhạy cảm”, thuộc chức năng, quyền hạn của cấp nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động giải quyết và đề xuất phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình tư tưởng nhân dân và thống nhất phương án chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền. Trường hợp cần thiết có thể thành lập tổ công tác liên ngành giữa các cơ quan để phối hợp giải quyết, đồng thời phối hợp chủ trì họp báo, ban hành thông cáo báo chí để cung cấp thông tin cho báo chí. Tăng cường sử dụng các nền tảng ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Căn cứ chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo các cấp; HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh, hướng dẫn HĐND các cấp; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các cấp; TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh chỉ đạo TAND, Viện KSND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã ký kết./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com