Điều kiện thành lập phân hiệu trường trung cấp, cao đẳng có vốn nước ngoài

06:04, 13/04/2022

Theo quy định tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập phân hiệu phải đảm bảo các điều kiện: Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất và vốn đầu tư cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài tối thiểu bằng 25% diện tích đất sử dụng tối thiểu và vốn đầu tư cho phép thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài. 

Cụ thể, diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000m2; của trường trung cấp là 10 nghìn m2 đối với khu vực đô thị và 20 nghìn m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20 nghìn m2 đối với khu vực đô thị và 40 nghìn m2 đối với khu vực ngoài đô thị. Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, theo đó, đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Địa điểm phân hiệu đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.

Về thủ tục cho phép thành lập, trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập phân hiệu qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đối với trường cao đẳng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường trung cấp).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện công khai quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com