Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Cập nhật lúc19:52, Thứ Ba, 22/03/2022 (GMT+7)

Ngày 21-3, Sở Công Thương có công văn gửi các sở, ban, ngành, các cơ quan Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về công tác phối hợp tổ chức an toàn, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

 Sở Công Thương đề nghị, trong bối cảnh chưa công bố hết dịch COVID-19, các địa phương, các cơ quan, đơn vị không tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các hệ thống thông tin đại chúng, theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng-rôn khẩu hiệu về ý nghĩa Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 để thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia các hoạt động của Chiến dịch bằng việc tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện chính thức (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 thứ Bảy ngày 26-3-2022). Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường, thị trấn tích cực hưởng ứng các hoạt động của Chiến dịch. Công ty Điện lực Nam Định tổ chức treo băng rôn trên các trục đường lớn, tại các trụ sở công ty và các đơn vị Điện lực, đội quản lý tổng hợp, các trạm 110kV; dán poster tại các phòng giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị Điện lực, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân, khách hàng sử dụng điện tham gia các hoạt động của Chiến dịch và tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị điện hợp lý.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,