Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

04:12, 29/12/2021

Ngày 29-12-2021, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh; quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp Giấy phép xây dựng và Quản lý trật tự xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc việc lập quy hoạch chung cấp xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt một số nhiệm vụ và dự toán quy hoạch quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh và các địa phương. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được duy trì và thực hiện tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường theo kế hoạch. Năm 2022, Sở Xây dựng tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, làm tốt việc hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật; tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng và đô thị; tham mưu cho tỉnh về cơ chế chính sách các lĩnh vực thuộc ngành để thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng công tác lập các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và làm tốt công tác quản lý, thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng tránh thất thoát, lãng phí, nhất là các dự án về đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm của tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện xây dựng chương trình phát triển đô thị đảm bảo đúng quy định và tiến độ; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thành phố Nam Định trong việc thực hiện các quy hoạch và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt./.

Tin, ảnh: Thành Trung      

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com