Khối các sở, ngành tổng hợp phát động thi đua năm 2022

05:12, 24/12/2021

Chiều 24-12, Khối các sở, ngành tổng hợp của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động ký kết phong thi đua năm 2022. 

Theo báo cáo tại hội nghị ngay từ đầu năm 2021, Khối các sở, ngành tổng hợp đã tổ chức phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua với các nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực và bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của các đơn vị trong khối. Các đơn vị đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, tham mưu, phục vụ làm tốt các công tác nhân sự đại biểu HĐND tỉnh, tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thường kỳ của UBND tỉnh; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình công tác năm; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, phát triển doanh nghiệp… thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm, các phong trào thi đua của Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chống đại dịch COVID-19 của tỉnh.

Năm 2022, Khối các sở, ngành tổng hợp tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng các phong trào thi đua đã phát động trong năm 2021 của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và của khối; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và trong Khối./.

Văn Đại

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com