Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

04:12, 23/12/2021

* Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 tại điểm cầu Nam Định.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 tại điểm cầu Nam Định.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lịch sử Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân...

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành Tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành Tuyên giáo đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ…, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật... nghiêm túc triển khai Kết luận số 21, trong đó, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần làm gương trong việc thực hiện, tránh qua loa hình thức nhưng cũng tránh tình trạng lợi dụng việc phê bình để đấu đá, hạ bệ nhau với động cơ không trong sáng. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, liên tục hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc các hội nghề nghiệp vẫn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí.

Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Năm 2021, công tác TTĐN đã tạo ra những bước tiến và đột phá quan trọng, thể hiện ở sự thống nhất về tư tưởng quan điểm chỉ đạo, đồng bộ khi triển khai và nhịp nhàng, hài hòa trong phối hợp; được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở trong và ngoài nước trên tất cả lĩnh vực. Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác TTĐN được nâng cao, giúp hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác TTĐN trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Công tác TTĐN đã góp phần thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thu hút, kêu gọi đầu tư thương mại cũng như phát triển du lịch tại các địa phương. Đồng thời, chủ động hơn trên mặt trận đấu tranh dư luận, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái của các thế lực thủ địch, phản động. Công tác TTĐN cũng đã huy động được sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng, tổ chức trong và ngoài nước, nhất là sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng và quản lý của Nhà nước, gắn kết được lòng tự hào dân tộc với từng hành động, việc làm cụ thể.

Với mục tiêu “Nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế phù hợp với các mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đề ra đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, công tác TTĐN trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy hiệu quả kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, củng cố và tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đóng góp vào việc cổ vũ, động viên phong trào công nhân và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Tiếp tục xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia xã hội chủ nghĩa nhân văn, đang phát triển năng động, ổn định, có một nền văn hóa tiên tiến giàu bản sắc dân tộc, yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, hình thành mặt trận công luận quốc tế ủng hộ Việt Nam, nhất là trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh khu vực, tạo thuận lợi cho công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com