Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư làm việc tại tỉnh ta

01:12, 05/12/2021

Sáng 5-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn công tác đã làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2021. Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 23-3-2021 chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết chuyên đề Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức; MTTQ và các tổ chức thành viên; các cơ quan khối nội chính; đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; lĩnh vực văn hóa. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, phổ biến các bài phát biểu, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, song BCH, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên: tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt mức tăng từ 7,7% - 8,2% so với năm 2020, cao hơn bình quân chung của cả nước; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 23,1%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 11% so với dự toán. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước phát triển. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh Nam Định. Quá trình triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có chiều sâu; giúp cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết; việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề toàn khoá bảo đảm kịp thời, sâu sát, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết. Trong hiện hiện nhiệm vụ chính trị, tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đã cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển ổn định. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư, thu hút 1 số dự án lớn, công nghệ cao để tạo đòn bẩy cho sự phát triển  của tỉnh; chú ý ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… để cải thiện cơ cấu nguồn thu của tỉnh. Chú trọng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương giáo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bức tranh Tháp Phổ Minh.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bức tranh Tháp Phổ Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương với tỉnh Nam Định trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu những ý kiến, gợi ý, định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác và sẽ đưa vào nội dung chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ tỉnh. BCH, Ban TVTU sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Tin: Thu Thủy
Ảnh: Xuân Thu
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com