Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ

08:11, 09/11/2021

Ngày 8-11-2021, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Nội dung như sau:

Để thực hiện hiệu quả Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/11/2021 của UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tập huấn chưa cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

- Trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo quy mô tối đa 30 người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... quy mô trên 30 người phải được sự cho phép của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đối với các đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, thành phố đối với các đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com