Kế hoạch cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19
Cập nhật lúc18:33, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)

Ngày 23-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm đáp ứng với các cấp độ dịch, đảm bảo hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 hệ thống oxy trung tâm có bồn oxy lỏng (tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phụ sản tỉnh); 1.815 bình oxy 40 lít , 276 bình oxy từ 5-10 lít. Có 4 đơn vị cung ứng oxy y tế hàng ngày gồm: Công ty CP Thiết bị dược phẩm và DVYT Nam Định, cung ứng 60-80 bình oxy 40 lít; Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt Nam, có năng lực nạp bồn 5 tấn, bình oxy lỏng 2,1 tấn, oxy bình 40 lít là 20 nghìn lít; Công ty TNHH Khí công nghiệp Nam Hà, có năng lực nạp bồn 10 tấn, bình oxy lỏng 10 tấn, oxy bình 40 lít là 20 nghìn lít; Công ty TNHH Khí công nghiệp Xuân Trường, có năng lực nạp bồn 10 tấn, oxy bình 40 lít là 20 nghìn lít.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh ta ước tính nhu cầu sử dụng oxy y tế theo từng cấp độ dịch, điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp 3 tầng. Nhu cầu oxy sử dụng cho một ngày điều trị trong tình huống cấp độ 1 (500 ca mắc) ước tính 2.238.300 lít (16 bình oxy khí nén 40 lít và 2,76 tấn oxy lỏng). Nhu cầu oxy sử dụng cho một ngày điều trị trong tình huống cấp độ 2 (2.000 ca mắc) ước tính 8.953.200 lít (295 bình oxy khí nén 40 lít và 9,24 tấn oxy lỏng). Nhu cầu oxy sử dụng cho một ngày điều trị trong tình huống cấp độ 3 (5.000 ca mắc) ước tính 22.383.000 lít (738 bình oxy khí nén 40 lít và 23,11 tấn oxy lỏng). Nhu cầu oxy sử dụng cho một ngày điều trị trong tình huống cấp độ 4 (10 nghìn ca mắc) ước tính 44.766.000 lít (1.476 bình oxy khí nén 40 lít và 46,22 tấn oxy lỏng). Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các đơn vị rà soát, thống kê nhu cầu đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống khí y tế trung tâm, mạng lưới cung cấp oxy y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo phân tầng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần đầu tư bổ sung 1 bồn oxy hóa lỏng thể tích 10-12m3. Bệnh viện Phổi cần bổ sung hệ thống oxy lỏng bồn 10m3. Trung tâm Y tế thành phố Nam Định cần bổ sung hệ thống oxy trung tâm (ghép 4 bồn oxy lỏng), 60 bình oxy 40 lít; 25 trạm y tế xã, phường, mỗi đơn vị 1 bình oxy 5 lít. Bệnh viện Mắt tỉnh cần lắp đặt hệ thống khí oxy trung tâm. Bệnh viện Phụ sản tỉnh cần 36 bình oxy 40 lít, 5 bình oxy 5 lít… UBND tỉnh chỉ đạo Ban điều phối oxy tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng oxy y tế cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và các bệnh khác. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế được phân công điều trị bệnh nhân COVID-19 cập nhật mức độ sử dụng oxy, khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết; phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan để kết nối với nhà sản xuất, nhà cung cấp, đảm bảo không đứt gãy nguồn cung, cung cấp đủ oxy y tế cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Các sở, ban, ngành: Tài chính, GTVT, LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo nguồn kinh phí, nguồn điện, đảm bảo an ninh trật tự cho hoạt động sản xuất, vận chuyển oxy phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,