Công bố Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030

11:11, 26/11/2021

Ngày 26-11, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030. 

Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 4-11-2021. Mục tiêu là phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các Quy hoạch, kế hoạch ngành được duyệt khác, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị. Đảm bảo sự phát triển của đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Lập danh mục thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực phát triển đô thị với các khu vực khác trong vùng theo kế hoạch, lộ trình cho từng giai đoạn phát triển. Làm cơ sở pháp lý cho việc nâng cấp và thực hiện mở rộng địa giới hành chính đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề xuất giải pháp chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt cho từng giai đoạn. Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, sớm hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và nâng cấp ít nhất 2 xã (của thành phố Nam Định hiện nay) thành phường, đồng thời phấn đấu ngay sau khi hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định sẽ công nhận việc nâng cấp đơn vị hành chính (thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng) thành phường. Phát triển thành phố Nam Định mở rộng đảm bảo quy mô, không gian và các điều kiện đô thị trung tâm vùng trước năm 2025.

Sở Xây dựng đã bàn giao các tài liệu liên quan về Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030 cho đại diện các ngành và địa phương liên quan để tổ chức công bố công khai rộng rãi theo quy định các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện việc quản lý theo quy định./.

Thành Trung

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com