Từ 00 giờ 00 ngày 16-10-2021, người vào tỉnh Nam Định không phải xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng phải khai báo y tế

07:10, 15/10/2021

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức họp về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thu Hằng,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và ý kiến thống nhất của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

Để kịp thời triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương; trong điều kiện năng lực y tế còn hạn chế, tỷ lệ bao phủ vắc xin còn rất thấp; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp theo hướng dẫn tạm thời như sau:

1. Từ 00 giờ 00 ngày 16-10-2021, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về địa bàn tỉnh, cụ thể:

 1.1. Người vào tỉnh Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

1.2. Người vào tỉnh Nam Định phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

 1.3. Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc khu vực phong tỏa. Thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của người dân theo chỉ đạo của Chính phủ. Trường hợp vào tỉnh thực hiện như sau:

- Người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7.

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin những chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7 (khi cách ly tập trung) và ngày thứ 14 (khi cách ly tại nhà).

- Đối với trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

1.4. Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 (vùng vàng):

- Người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh COVID 19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): Thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7.

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

 1.5. Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh): tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thường xuyên khai báo y tế, luôn thực hiện biện pháp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

1.6. Đối với các trường hợp công vụ, đoàn ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, quản lý, công nhân tay nghề cao đi, về từ vùng cấp độ 3, 2 (cam, vàng) làm việc tại tỉnh có thời hạn phải có kế hoạch cụ thể, thành phần, thời gian vào tỉnh, lịch trình công tác, địa điểm làm việc cụ thể, thực hiện nghiêm theo lịch trình công tác và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 (trong đó mũi tiêm cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; thì tự theo dõi sức khỏe, thường xuyên khai báo y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K kể từ ngày về tỉnh.

Trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu trên thì thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định tại mục 1.4.

2. Đối với người đến, về trên các chuyến bay thương mại nội địa và vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ:

- Đối với người đến, về trên các chuyến bay thương mại nội địa: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08-10-2021 của Bộ Giao thông Vận tải và các biện pháp phòng, chống dịch tại Thông báo này.

- Đối với người đến, về bằng vận tải hành khách đường sắt, đường bộ: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10-10-2021 và Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11-10-2021 của Bộ Giao thông Vận tải và các biện pháp phòng, chống dịch tại Thông báo này.

 - UBND thành phố Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận người dân đi tàu vận tải hành khách bằng đường sắt xuống tại ga Nam Định thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với các huyện, thành phố và các địa phương liên quan đưa công dân về cách ly theo quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đối với công dân về tỉnh Thái Bình thực hiện theo Văn bản số 779/UBND-VP7 ngày 14-10-2021 của UBND tỉnh.

- Sở Giao thông Vận tải xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức hoạt động các tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh bằng xe ô tô, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận người dân đi ô tô vận tải hành khách liên tỉnh xuống tại các bến xe, phân loại, thực hiện các biện pháp phòng. chống dịch theo quy định.

3. Việc cách ly tại nhà chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 ban hành Quy định về việc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19. Việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm túc dưới sự quản lý, giảm sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng.

Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các trường hợp vi phạm quy định cách ly sẽ buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định.

4. Đối với người lao động làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày, người lao động ở các tỉnh lân cận làm việc tại tỉnh đi về trong ngày: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 134/TB-UBND ngày 28-7-2021. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc (bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) tối thiểu 01 lần tuần cho người lao động đi/về trong ngày.

5. Từ 00 giờ00 ngày 16-10-2021 cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch:

 - Các cửa hàng ăn uống hoạt động tối đa 50% công suất.

- Các cơ sở kinh doanh cà phê hoạt động tối đa 50% công suất.

6. Thực hiện vận hành hoạt động các trạm kiểm soát ra vào tỉnh một cách linh hoạt,  sáng tạo, phù hợp với tình hình mới nhằm quản lý, kiểm soát có hiệu quả người, phương tiện đi về, đi ra từ vùng có dịch; đảm bảo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó yêu cầu:

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn có thể lây lan dịch bệnh, nắm chắc tình hình diễn biến, bóc tách ngay, ngăn chặn kịp thời, không để 01 ca dương tính với COVID-19 có thể bùng phát thành ổ dịch.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động tại các trạm kiểm soát liên ngành để kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi về tỉnh. Từ 00 giờ 00 ngày 16-10-2021, dừng hoạt động chốt (trạm) kiểm soát liên ngành số 2 tại ngã 3 cầu Tân Đệ, huyện Mỹ Lộc.

 - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, tổ COVID cộng đồng thường xuyên kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp người trở về mà không khai báo, khai báo không trung thực, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 - Sở Y tế căn cứ biểu đồ phòng, chống dịch của Bộ Y tế cập nhật, cung cấp cho các Trạm kiểm soát của tỉnh, hướng dẫn các địa phương áp dụng biện pháp quản lý người đến, về từ vùng dịch và từ các địa phương khác; công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để người dân tổ chức thực hiện.

 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ yêu cầu tất cả người khi vào phải thực hiện quét mã QR-Code. UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động của các đơn vị nếu để người ra vào không thực hiện quét mã QR-Code.

 - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị minh.

 7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dụng Kế hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; rà soát, đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22-10-2021.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo phỏng, chống dịch trong tình hình mới, hoàn thành trước ngày 22-10-2021.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thành trước ngày 22-10-2021.

10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhất là thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; truyền thanh lưu động; mạng xã hội) về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch, công tác tiêm vắc xin để nhân dân hiểu rõ, nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh Hướng dẫn khi có quy định mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 và tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com